Основні напрямки діяльності лабораторії

Основними напрямками наукової діяльності лабораторії є наукові дослідження процесів тепломасообміну при диспергуванні, гомогенізації, гідратації,  екстракції та сушінні багатокомпонентних гетерогенних систем з використанням дискретно-імпульсного введення енергії, як ефективного механізму інтенсифікації технологічних процесів.

Фундаментальні і прикладні наукові дослідження охоплюють:

  • дослідження гідромеханічних і тепломасообмінних процесів при обробці та структуруванні складних багатокомпонентних систем для їх інтенсифікації і підвищення енергоефективності за умов проходження нано-масштабних процесів;
  • дослідження впливу тепломасообмінних процесів на формування везикулярних наноструктур з заданим комплексом властивостей та структурних характеристик з метою розробки технологій та обладнання для їх одержання та використання в якості ефективного засобу локальної доставки біологічно активних речовин;
  • дослідження, пов’язані з багатофакторним силовим впливом кавітаційних явищ на матеріали в гідродинамічних процесах;
  • дослідження особливостей процесу тепломасообміну при сушінні складних багатокомпонентних гетерогенних систем, визначення раціональних режимів та умов сушіння методом розпилювання.
返回顶部