Основні напрямки діяльності лабораторії

Основними напрямками наукової діяльності лабораторії є наукові дослідження процесів тепломасообміну при диспергуванні, гомогенізації, гідратації,  екстракції та сушінні багатокомпонентних гетерогенних систем з використанням дискретно-імпульсного введення енергії, як ефективного механізму інтенсифікації технологічних процесів.

Фундаментальні і прикладні наукові дослідження охоплюють:

  • дослідження гідромеханічних і тепломасообмінних процесів при обробці та структуруванні складних багатокомпонентних систем для їх інтенсифікації і підвищення енергоефективності за умов проходження нано-масштабних процесів;
  • дослідження впливу тепломасообмінних процесів на формування везикулярних наноструктур з заданим комплексом властивостей та структурних характеристик з метою розробки технологій та обладнання для їх одержання та використання в якості ефективного засобу локальної доставки біологічно активних речовин;
  • дослідження, пов’язані з багатофакторним силовим впливом кавітаційних явищ на матеріали в гідродинамічних процесах;
  • дослідження особливостей процесу тепломасообміну при сушінні складних багатокомпонентних гетерогенних систем, визначення раціональних режимів та умов сушіння методом розпилювання.
replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部