Проекти лабораторії

«Розробка технологій виготовлення мазевих основ з ліпосомами для зовнішнього застосування в медицині та ветеринарії»

Науково-технічна робота виконувалась по завданню Міністерства України у справах науки і технологій.

Запропоновано нове покоління лікарських мазей – мазі з ліпосомами. Розроблені мазеві основи характеризуються високою біологічною дією та якісними фізичними властивостями. Створена енергоефективна екологічно чиста технологія виробництва жирових основ з ліпосомами.

В результаті проведених робіт розроблена конструкторська документація та виготовлено нестандартне обладнання, створена експериментальна дільниця виготовлення мазевих основ з ліпосомами. Відпрацьовані технологічні режими виготовлення жирових основ з ліпосомами, розроблений технологічний регламент і нормативно-технічна документація на виробництво.

Клінічні апробації виготовлених на експериментальній дільниці за розробленою технологією мазевих основ з ліпосомами, що містили необхідні біологічно активні компоненти або лікарські препарати, дозволили встановити високу ефективність і більш глибоке проникнення в шкіру біологічно активних речовин, швидке покращення стану запаленої ділянки шкіри.

Національна державна програма «Діти України»

НДР “Розробка технології виробництва збалансованих продуктів лікувального та профілактичного призначення на основі гідролізованих білків, збалансованих по амінокислотному складу для дітей грудного віку”

 

          Розроблені технології виробництва збалансованих продуктів лікувального та профілактичного призначення для дітей грудного віку, спеціалізованих сумішей з заданими властивостями для дитячого лікувального харчування.

Напрацьовувались дослідні і дослідно-промислові партії продуктів. Проведені широкі клінічні випробування дитячого гіпоалергенного харчування, які показали легку адаптованість дітей до продукту, значний терапевтичний ефект у дітей з вираженими клінічними проявами атопічного дерматиту. Робота проводилась сумісно із спеціалістами Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.

НТП «Використання ефекту дискретно-імпульсного введення енергії при розробці та впровадженні енергоресурсозберігаючих технологій виробництва сухих багатокомпонентних сумішей»

 

          На основі результатів проведеного комплексу теплофізичних, біохімічних та медико-біологічних досліджень вперше в Україні запропоновано промислову технологію та обладнання для виробництва лікувального харчування дітей грудного віку.

Розроблено та затверджено нормативну документацію для виробництва гіпоалергенного харчування.

Енергозберігаюча технологія виробництва сухих багатокомпонентних сумішей для дитячого лікувального харчування впроваджена на ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів»

Цільова комплексна програма НАН України «Новітні медико-біологічні проблеми і навколишне середовище людини» науковий проект «Дослідження та розробка функціонального продукту онкопротекторної дії»

 

          На основі комплексних наукових досліджень процесів тепло масообміну при одержанні нового білкового продукту онкопротекторної дії встановлені раціональні технологічні режими процесів екстракції ізофлавонів з рослинних білків та їх термокальцієвої коагуляції.

Розроблено технологію нового білкового соєвого продукту онкопротекторної дії. Розроблено нормативну документацію на виробництво продукту.

Експериментальними дослідженями розробленого нами білкового продукту, які проводились в Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.. Р.С. Кавецького НАН України, встановлено його онкопротекторну дію – здатність гальмувати ріст пухлин молочної залози (карциосаркоми і карциноми) дослідних тварин.

НДР «Дослідження впливу методу дискретно-імпульсного введення енергії у гетерогенні системи на інтенсифікацію тепло масообміну у промислових технологіях»

 

Поєднання біотехнологічних прийомів та ДІВЕ-обробки вторинної кістково-колагенової сировини дозволило у десятки разів збільшити поверхню масообміну, провести декальцинацію кісткової тканини, вилучити до 100 % кальцію та колагену.

Розроблено промислову технологію харчового продукту – концентрату білково-мінерального, який містить 85 % білку, 10 % мінеральних речовин, 60 % з яких складає кальцій у легкозасвоювальній формі. Розроблено нормативну документацію на виробництво нового продукту. Проведено клінічну апробацію.

НДР «Дослідження тепло масообміну при дискретно-імпульсному введенні енергії у гетерогенні системи з метою розробки нанотехнологій та їх реалізації

Проведені дослідження тепломасообмінних та гідродинамічних процесів при дискретно-імпульсному введенні енергії у гетерогенні системи показали можливість управління механізмом самоорганізації ліпідних наноструктур в умовах дисипативного стану гетерогенної системи.

Розроблені промислова технологія та обладнання для одержання везикулярних наноструктур. Ефективність дії везикулярних форм цитостатиків та нанопорошків оксиду заліза, отриманих методом ДІВЕ, на культурі ракових клітин була проведена в Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.. Р.С. Кравецького НАН України. Результати досліджень показали збільшення цитотоксичної активності дослідних зразків у везикулярній формі у 2-3 рази.

Державна цільова науково-технічна програма «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки»

«Дослідження тепломасообмінних процесів при створенні везикулярних фосфоліпідних наноструктур з використанням ефекту дискретно-імпульсного введення енергії та їх реалізація в промислових нанотехнологіях»

 

Дослідження впливу тепломасообмінних параметрів обробки складних гетерогенних систем з використанням ефекту ДІВЕ на механізм формування везикулярних фосфоліпідних наноструктур та визначення їх фізико-хімічних властивостей.

На основі аналітичних і експериментальних результатах досліджень тепломасообмінних процесів складних гетерогенних систем запропоновано і реалізовано використання методу ДІВЕ для розроблення енергозберігаючих технологій промислового виробництва ліпідних наноструктур і функціональних матеріалів на їх основі.

В рамках роботи встановлено основні закономірності процесу утворення ліпідних везикулярних наноструктур під дією механізмів ДІВЕ; отримано математичні залежності для прогнозування властивостей і поведінки везикулярних фосфоліпідних наноструктур під впливом теплофізичних режимів оброблення. Визначено кінетичні характеристики процесу тепловологопереносу при сушінні складних дисперсних систем з ліпідними наноструктурами; обґрунтовано використання методу розпилювального сушіння для отримання сухої форми функціональних матеріалів з ліпідними наноструктурами.

Запропоновано та апробовано використання ліпідних везикулярних наноструктур, одержаних методом ДІВЕ, в сільському господарстві для цільового доставляння активних речовин до клітин насіння та вегетуючих рослин, що дозволяє знизити концентрацію препаратів при одночасному покращенні продуктивності рослин.

返回顶部