Комерційні пропозиції

 

Технологія виробництва сухого гідролізованого білкового продукту для спеціального та лікувально – профілактичного харчування людей з підвищеною білковою потребою

 

В Інституті технічної теплофізики НАН України розроблена вітчизняна технологія та нормативна документація промислового виробництва сухого гідролізованого білкового продукту, отриманого методом ферментативного гідролізу харчових білків рослинного та тваринного походження. За амінокислотним складом суміш наближена до ідеального білка та містить до 70% фізіологічно активних пептидів та вільних амінокислот з молекулярною масою до 6 кДа, що легко засвоюються.

Білкові гідролізати необхідні для людей із білково-енергетичною недостатністю – післяопераційних, ослаблених хворих у критичному та опікових станах. Відомо, що дефіцит білка хворих призводить до зниження резистентності організму, підвищенню чутливості до інфекцій, поганому загоєнню ран, набрякам та ін. Порушення статусу білкового харчування хірургічних хворих призводить до підвищення кількості післяопераційних порушень – в 6 разів, летальності – в 11 раз.

Як свідчать дослідження, застосування білкових гідролізатів в лікувальній практиці показало їх високу клінічну ефективність, зменшення частоти після- операційних ускладнень, у тому числи зниження гнійно-септичних.

В Україні вітчизняного промислового виробництва спеціалізованого лікувального харчування з гідролізованим білком для хворих з підвищеною білковою потребою не існує.

Пропонується технологія та нормативна документація для промислового виробництва сухого гідролізованого білкового продукту спеціального та лікувально-профілактичного харчування людей з підвищеною білковою потребою.

Сучасна технологія виробництва сухих адаптованих сумішей для дитячого лікувального харчування з гідролізованим білком спеціального дієтичного призначення

Вперше в Україні розроблено сучасну технологію виробництва продукту для лікувального (дієтичного) харчування дітей з алергією до білків тваринного і рослинного (соя) походження, атопічною алергією, важкими порушеннями функцій травної системи різного генезу.

Перевагами розробленої технології є:

 • за техніко-економічними показниками
 • зниження енерговитрат у порівнянні з існуючим обладнанням;  
 • скорочення тривалості технологічного циклу;
 • зниження вартості продукту у 2,5-5 рази у порівнянні з закордонними аналогами;
 • розширення асортименту вітчизняних продуктів стратегічного значення для генофонду України.

–     за технологічними та функціональними властивостями

 • підвищення ефективності спрямованої структурної модифікації високобілкової системи;
 • змінення функціональних властивостей матеріалу;
 • підвищення ступеня дисперсності та однорідності білково-жиро-вуглеводної гетерогенної системи та підвищення індексу його розчинності;
 • зниження до 80% алергенності та підвищення засвоюваності продукту.

Продукт оптимально збалансований за амінокислотним, жировим, вуглеводним, мінеральним і вітамінним складом, що наближений до складу материнського молока, збагачений тауріном, L-карнітином, холіном, інозитолом – незамінними компонентами для дітей грудного віку, має пребіотичні властивості, відповідає всім вимогам Міжнародного Кодексу дитячого харчування (Codex Alimentarius).

 

Інноваційна технологія ,виробництва ліпідних наноструктур і функціональних матеріалів

 

Вперше в Україні розроблена інноваційна технологія отримання функціональних матеріалі з ліпідними нано-контейнерами – ліпосомами розміром 10-9-10-7 м для цільової доставки біологічно активних речовин безпосередньо до клітини для застосування у медичній, фармацевтичній, харчовій промисловості, ветеринарії і сільському господарстві.

Перевагами розробленої технології є:

 • комплексний механічний, гідродинамічний та гідроакустичний вплив на ліпідний матеріал, що дозволяє значно підвищити технологічну ефективність процесів;
 • спрямоване управління процесом формування везикулярних фосфоліпідних наноструктур з використанням методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ);
 • отримання функціональних матеріалів із заданими властивостями у промислових обсягах;
 • скорочення питомих витрат електроенергії на одиницю продукції.

Пропонується технологія, обладнання та нормативна документація для промислового виробництва функціональних харчових продуктів з ліпідними наноструктурами.

Ресурсозберігаюча Технологія отримання сухого харчового білково-мінерального концентрату

 

В Інституті технічної теплофізики HAH України розроблено технологію отримання природного білково-мінерального концентрату із вторинної колагенвмісної сировини сільськогосподарської птиці.

Поєднання оригінальних ощадних біотехнологічних прийомів та ДІВЕ-обробки вихідної сировини дозволило суттєво інтенсифікувати процес екстракції білкових і мінеральних речовин і перевести у водний розчин до 80 % білка і 50 % кальцію, в результаті чого половина білка переходить в легкозасвоювану організмом гідролізовану форму, а кальцій – в біологічно активну цитратну форму.

Сухий білково-мінеральний концентрат містить 85 % білка, 10 % мінеральних речовин, з яких 50-60 % складає кальцій та інші необхідні для кісткової тканини мікро- та макроелементи.

В якості вихідної сировини для отримання білково-мінерального комплексу використовуються колагенові відходи птиці. Враховуючи широке промислове розведення птиці в закритих комплексах, відповідний контроль, можна стверджувати про стабільність складу вихідної сировини. Слід відмітити надійність і великі можливості сировинної бази, дешевизну сировини, яка на сьогодні використовується в основному для кормів тварин. Вихід білково-мінерального комплексу із відходів птиці в перерахунку на суху речовину складає 80 %. Для технологічної лінії отримання природного білково-мінерального концентрату може бути використано стандартне обладнання.

Безвідходна технологія виробництва пасти соєвої

В Інституті технічної теплофізики НАН України розроблена безвідходна технологія виробництва нового оригінального вітчизняного соєвого продукту – “Пасти соєвої”, що зберігає весь унікальний комплекс найважливіших поживних речовин сої.

Фізико – хімічні показники “Пасти соєвої” : вологість – 60 %, білок – 18-22%, жир – 5-7%, вуглеводи – 5-7 %, клітковина – 3-4 %, енергетична цінність – 143,0 ккал.

Розроблена технологія забезпечує з одного боку інактивацію антипоживних і токсичних компонентів сої, а з другого боку дозволяє одержати однорідний, пастоподібний продукт високої біологічної та харчової цінності за рахунок наявності: легкозасвоюваного рослинного білку, збалансованого за всіма незамінними амінокислотами; поліненасичених жирних кислот, таких як лінолева та ліноленова, а також лецитіну; мікро- та макроелементів, особливо калію, кальцію, магнію, двухвалентного заліза, що легко засвоюється організмом; вітамінів Е, В1, В2, В6; харчових волокон. Паста не містить холестерину, при цьому має унікальну властивість нормалізувати рівень холестерину в організмі.

За фізико-хімічними, функціональними і органолептичними показниками соєва паста може використовуватись в різних галузях харчової, м’ясомолочної, хлібопекарської промисловості і в громадському харчуванні для оздоровчого та лікувально-профілактичного харчування. Паста може бути використана в м’ясних, рибних, молочних, хлібобулочних, борошняних кондитерських виробах шляхом заміни до 50% м’яса, риби, сиру, вершкового масла, маргарину, яєць, при цьому вартість соєвої пасти в 1,5 – 3 рази нища сировини, що замінюється.

Затверджена нормативна документація на виробництво «Пасти соєвої», одержані гігієнічні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Розроблена, узгоджена і затверджена нормативна документація на випуск нових комбінованих соєвих продуктів в харчовій промисловості і громадського харчування для харчування в організованих колективах.

Технологічна лінія комплектується обладнанням вітчизняного виробництва, а термін окупності лінії в залежності від продуктивності складає 0,6 – 0,8 року.

Інститут виготовляє нестандартне обладнання, проводить його шеф-монтаж, пуско-налагоджувальні роботи та навчання обслуговуючого персоналу.

返回顶部