Загальна інформація

Науково-дослідний відділ теплофізичних процесів у котлах (ТФПК) є структурним науково-дослідним підрозділом Інституту технічної теплофізики НАН України.

Відділ ТФПК був створений в 2001 році.

Відділ ТФПК очолює завідувач відділом Сігал Олександр Ісакович – провідний наук. співробітник, к.т.н. Сігал О.І. удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 2004 р. за роботу «Технологія і обладнання для комплексної модернізації виробництва та постачання теплоти».

Штатний склад відділу ТФПК налічує 22 співробітника, у тому числі 11 наукових співробітників.

Основними напрямами науково-дослідної та науково-технічної діяльності відділу ТФПК є:

–     дослідження хіміко-кінетичних процесів горіння в топках котлів;

–     дослідження аеродинамічних процесів в котлах;

–     вивчення процесів променевого, конвективного тепло- та масообміну в топковому та хвостових об’ємах котлів;

–     вивчення процесів утворення та перетворення шкідливих речовин в процесах горіння та тепломасообміну;

–     вивчення та розробка методів зниження викидів токсичних та шкідливих речовин в процесі експлуатації котлів та котельного обладнання;

–     вивчення існуючих систем пиловловлювання їх ефективності і енерговитрат та розробка нестандартних методів інтенсифікації пиловловлювання;

–     дослідження та розробка нових високоефективних пиловловлюючих апаратів «сухого» і «мокрого» типу;

–     розвиток теорії розрахунків процесів сепарації аерозолів в пиловловлюючому обладнанні;

–     на основі досліджень процесів горіння та тепло-масообміну:

  • розробка нових методів та методик розрахунків котлів та котельного обладнання;
  • розробка конструкцій нових котлів, пальникових пристроїв та котельного обладнання;
  • розробка методів та конструктивних рішень підвищення ефективності нових та шляхів реконструкції діючих котлів, пальникових пристроїв та котельного обладнання;

–     аналіз теплообмінних процесів та їх ефективності в теплових мережах та споживачах теплової енергії;

–     аналіз екологічної безпеки роботи котлів та котелень;

–     оцінка можливості впровадження в Україні рішень Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та підготовка відповідних документів та заявок.

返回顶部