Загальна інформація

Науково-дослідний відділ теплофізичних процесів у котлах (ТФПК) є структурним науково-дослідним підрозділом Інституту технічної теплофізики НАН України.

Відділ ТФПК був створений в 2001 році.

Відділ ТФПК очолює завідувач відділом Сігал Олександр Ісакович – провідний наук. співробітник, к.т.н. Сігал О.І. удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 2004 р. за роботу «Технологія і обладнання для комплексної модернізації виробництва та постачання теплоти».

Штатний склад відділу ТФПК налічує 22 співробітника, у тому числі 11 наукових співробітників.

Основними напрямами науково-дослідної та науково-технічної діяльності відділу ТФПК є:

–     дослідження хіміко-кінетичних процесів горіння в топках котлів;

–     дослідження аеродинамічних процесів в котлах;

–     вивчення процесів променевого, конвективного тепло- та масообміну в топковому та хвостових об’ємах котлів;

–     вивчення процесів утворення та перетворення шкідливих речовин в процесах горіння та тепломасообміну;

–     вивчення та розробка методів зниження викидів токсичних та шкідливих речовин в процесі експлуатації котлів та котельного обладнання;

–     вивчення існуючих систем пиловловлювання їх ефективності і енерговитрат та розробка нестандартних методів інтенсифікації пиловловлювання;

–     дослідження та розробка нових високоефективних пиловловлюючих апаратів «сухого» і «мокрого» типу;

–     розвиток теорії розрахунків процесів сепарації аерозолів в пиловловлюючому обладнанні;

–     на основі досліджень процесів горіння та тепло-масообміну:

  • розробка нових методів та методик розрахунків котлів та котельного обладнання;
  • розробка конструкцій нових котлів, пальникових пристроїв та котельного обладнання;
  • розробка методів та конструктивних рішень підвищення ефективності нових та шляхів реконструкції діючих котлів, пальникових пристроїв та котельного обладнання;

–     аналіз теплообмінних процесів та їх ефективності в теплових мережах та споживачах теплової енергії;

–     аналіз екологічної безпеки роботи котлів та котелень;

–     оцінка можливості впровадження в Україні рішень Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та підготовка відповідних документів та заявок.

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部