СПИСОК наукових праць співробітників відділу по  2022 р.

Співробітниками відділу опубліковано понад 800 наукових робіт, у тому числі понад 180 авторських свідоцтв і патентів.

 Монографії

2014-2022

 1. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Енергоефективні теплотехнології виробництва функціональних харчових порошків // Вінниця, вид. ВНАУ, 2016. – 458 с (ум. др. арк.. 26,56), ISBN – 978-966-95981-1-0.
 2. Никитенко Н.И., Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н.Н., Кольчик Ю.Н. Молекулярно-радиационная теория и методы расчета тепло- и массобмена : [монография]. – Киев: Наукова думка, 2014.– 744 с. (46,5 ум. друк. арк.; 37,23 обл.-вид.арк.) – 300 экз. – ISBN 978-966-00-1314-8.
 3. Завалий А.А., Снежкин Ю.Ф. Разработка и тепловое моделирование устройств инфракрасной сушки термолабильных материалов // Симферополь, ИТ «АРИАЛ», 2016. – 264 с.-усл.печ.л.15,3. ISBN 978-5-906813-99-2.
 1. Ю.Ф. Снєжкін, Р.О. Шапар. Тепломасообмінні технології переробки пектиновмісної сировини : [монографія]. Інститут технічної теплофізики НАН України. – К.: ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2018. – 228 с. (Ум. друк. арк. 15,48; Обл.-вид.арк. 15,71). – 300 пр. – ISBN 978-617-7457-69-4.
 2. Петрова Ж.О. Снєжкін Ю.Ф. Енергоефективні теплотехнології переробки функціональної сировини : [монографія]. НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Наукова думка, 2018. – 187, [1] с. : рис., табл. – (Проект “Наукова книга”). – Бібліогр.: с. 172-185. – 200 экз. – ISBN 978-966-00-1620-0.
 3. Інститут технічної теплофізики НАН України. Історія та сьогодення/ За ред. Ю.Ф. Снєжкіна / Інститут технічної теплофізики НАН України; – К.: Інститут технічної теплофізики НАН України, 2018. – 108 с.
 1. Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М., Петрова Ж.О., Самойленко К.М. Ефективні технології сушіння насіння овочів : [монографія]. НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 129 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 123-129. – 100 прим. ISBN 978-966-95981-9-6.
 2. Шапар Р.О., Гусарова О.В., Корінчук Д.М., Сорокова Н.М., Дахненко В.Л. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : [колективна монографія] : за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П.: Видавництво ПП «Астрая», 2019. – 279 с. Умовн. друк. арк. 16,22. ISBN 978-617-7669-29-5.
 3. Корінчук Д. М. Бунецький В.О. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти України : [колективна монографія] : за заг. ред.  П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. — Полтава : ПП “Астрая”, 2019. С. 124-130. ISBN 978-617-7669-24-0.
 4. Білека Б.Д. Теплоенергетика // Велика українська енциклопедія. Електронна версія. – URL: https://vue.gov.ua/Теплоенергетика (стаття на порталі Електронної версії «Великої української енциклопедії»).
 5. Абаржи И.И., Долинский А.А. Теория тепломассопереноса в бипористых середах : [монографія]. – К.: «Наукова думка», 2014. – 192 с. (Ум. друк. арк. 12,0; Обл.-вид.арк. 9,0). – 150 пр. – ISBN 978-966-00-1411-4.
 6. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Тепломасообмінні технології та обладнання отримання насіннєвих матеріалів: [монографія]. Вінниця, видавництво «ТВОРИ», 2020. – 153с., (Обл.-вид. арк 9,3, умовн. друк. арк. 8,89), ISBN: 978-966-949-497-9
 7. Artur Wiktor, Anubhav Pratap Singh, Oleksii Parniakov, Viacheslav Mykhailyk, Ronit Mandal, Dorota Witrowa-Rajchert. PEF as an alternative tool to prevent thermolabile compound degradation during dehydration processes. Pulsed electric fields to obtain healthier and sustainable food for tomorrow. Edited by FRANCISCO J. BARBA, OLEKSII PARNIAKOV, ARTUR WIKTOR. Academic Press is an imprint of Elsevier. – 336 p. CPI Antony Rowe Eastbourne, UK August 07, 2020– P. 155–202. (Обл.-вид. арк. 3,48). (Ум. друк. арк. 3,33). ISBN: 978-0-12-816402-0
 8. Olena Husarova, Raisa Shapar, Nataliia Sorokova. Intensification of heat and mass transfer during the convective drying of apple to low final moisture. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. – 4th ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. – 356 p. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2-52 p. 190-211. (Обл.-вид. арк. 1,48, Ум. друк. арк. 1,22). Iespiests tipogrāfijā SIA “Izdevniecība “Baltija Publishing” Parakstīts iespiešanai: 2020. gada 29. Maijā Tirāža 300 eks. ISBN: 978-9934-588-53-2
 9. Petrova Zh., Sniezhkin Yu., Samoilenko K. Blending and drying of antioxidant raw materials. Monograf. – Vinnitsa: LLS «TVORY», 2021. – 108 p. (Обл. вид. арк 3,8); (Ум. друк. арк. 6,28) ISBN 978-966-949-760-4
 10. Petrova Zh.O., Sniezhkin Yu.F., Slobodianiuk K.S.. Energy-saving heat technologies for obtaining soy based plant powders. Monograf / National Akademy of sciences Institute of engineering thermophysics. – Kyiv: Akademperiodyka, 2021. – 96 р. (Ум. друк. арк. 7,80); (Обл.- вид. арк. 8,06). ISBN 978-966-360-434-3
 11. Енергоефективність процесів сушіння. Тематичний збірник статей у 2-х томах / за ред. Ю.Ф. Снєжкіна, Р.О. Шапар. – Київ: Тропеа, 2021. – Т. 1. – 344 с. (Ум. друк. арк. 24,7); (Обл. вид. арк. 22,81). ISBN 978-617-7894-24-6 (загальний), ISBN 978-617-7894-25-3 (том 1)
 12. Енергоефективність процесів сушіння. Тематичний збірник статей у 2-х томах / за ред. Ю.Ф. Снєжкіна, Р.О. Шапар. – Київ: Тропеа, 2021. – Т. 2. – 268 с. (Ум. друк. арк. 19,4); (Обл. вид. арк. 18,4). ISBN 978-617-7894-24-6 (загальний), ISBN 978-617-7894-28-4 (том 2)
 13. Petrova Zhanna, Sniezhkin Yurii. Features of the process of dehydration of functional vegetable raw materials. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – 340  р. (Р. 209 – 226) ISBN: 978-9934-26-021-6. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6-38 
 14. Samoilenko K., Slobodianiuk K. Research of heat and mass transfer during convective drying of colloid capillary-porous materials. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – 340 p. (Р. 227-245). DOI:10.30525/978-9934-26-021-6-39
 15. Снєжкін Ю.Ф., Чалаєв Д.М., Дабіжа Н.О., Уланов М.М., Малащук Н.С. Ефективність використання теплових насосів в процесах сушіння. Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд: Збірник наукових статей за результатами, отриманими у 2016-2020 рр. / Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Видавничий дім “Патон”, Київ, 2020. – 712 с. (С. 410-420.). https://patonpublishinghouse.com/ukr/compilations/resurs2020
 16. Sniezhkin Yu.F., Shapar R.O., Husarova O.V. Grinding and fractionation of dried plant materials. Priority areas for development of scientific research: domestic and foreign experience: collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. – 260 p. (Р. 89-110). ISBN: 978-9934-26-049-0. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-049-0-35. (Google Scholar, ORCID, Researchgate та ін.)
 17. Shapar R.O., Husarova O.V. Інтенсифікація конвективного зневоднення під час одержання сушених продуктів із коренеплодів батату (Ipomoea batatas L.). Perspective trajectory of scientific research in technical sciences : Сollective monograph. / edited by authors. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. – 634 p. (P. 597-615) – Tirāža 150 eks. DOI:https://doi.org/10.30525/978-9934-26-085-8-26 ISBN 978-9934-26-085-8. (Google Scholar, ORCID, Researchgate та ін.)
 18. Yurii Snezhkin, Zhanna Petrova, Vadym Paziuk, Kateryna Slobodianiuk, Kateryna Samoilenko, Vitalii Vyshnievskyi, Yuliia Novikova, Anton Petrov. Heat exchange processes of drying of vegetable raw materials. Innovative approaches to ensuring the quality of education, scientific research and technological processes: Monograph. / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Yana Suchukova Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021 – 1228 p. (Р. 92 – 119). ISBN 978-83-957298-6-7.
 19. Petrova Zhanna Oleksandrivna, Paziuk Vadym Mykhailovych, Samoilenko Kateryna, Mykolayivna. Creating innovative processing technologies of pumpkin. Innovative approaches to ensuring the quality of education, scientific research and technological processes: Monograph. / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Yana Suchukova Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021 – 1228 p. (Р. 1018 – 1023). ISBN 978-83-957298-6-7.
 20. Shapar Raisa, Husarova Olena. Energy saving in technologies for obtaining fruit and vegetable powders. Chemical Technology and Engineering: Monograph. (Atamanyuk V.M. et al., Eds.) – Lviv: SPOLOM, 2021. – 146 p.( РР. 62-68). ISBN 978-966-919-760-3 http://cte.org.ua/3rd-chemical-technology-engineering-2021/monograph
 21. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Слободянюк К.С. Тепломасообмінні процеси отримання комбінованих функціональних порошків. Київ: видавництво «Тропеа», 2022. 148 с. (ум.друк. арк. 9,8; обл.вид.арк. 9,5). ISBN 978-617-789-60-4
 22. Снєжкін Ю.Ф., Шапар Р.О., Дмитренко Н.В., Гусарова О.В. Шляхи раціонального використання рослинної сільськогосподарської продукції. Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем: колективна монографія; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2022. С. 394-406. (Обл.-вид. арк. 1,0) ISBN 978-617-7915-59-0.
 23. Шапар Р.О., Гусарова О.В. Вплив параметрів сушильного агента та умов зневоднення на кінетику волого обміну. Галузеві дослідження XXI століття: аграрні науки, зоологія та ветеринарія, виробництво та технології: колективна монографія (1st edition), Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. – с. 74-80 (Обл.-вид. арк. 0,5). DOI:10.36074/hdsanzvvt.ed-1
 24. Кремньов В.О., Тимощенко А.В., Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Нагальні проблеми нестачі біодобрив у рослинництві, накопичення осадів на комунальних очисних спорудах, їх причини і концептуальні положення щодо утилізації вологої біомаси / Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій.– 2022: колективна монографія / під. ред. М.С. Мальованого, О.В. Степової –Полтава – Львів: НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» — Дніпро: Середняк Т. К., 2022, 664 с. (С. 77-86). ISBN 978-617-8111-24-3 book doi.org/10.23939/monograph2022,   https://nupp.edu.ua/page/opis-kolektivnoi-monografii.html
 25. Кремньов В.О., Тимощенко А.В., Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Системна інтенсифікація тепло- і біотехнологічних процесів при утилізації ресурсоцінних відходів біологічного походження на території об’єднаних територіальних громад Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022: колективна монографія / під. ред. М.С. Мальованого, О.В. Степової –Полтава – Львів: НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» — Дніпро: Середняк Т. К., 2022, 664 с. (С. 326-339). ISBN 978-617-8111-24-3. book doi.org/10.23939/monograph2022, https://nupp.edu.ua/page/opis-kolektivnoi-monografii.html
 26. Ляшенко А.В. Екологічна та техногенна безпека територій / Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022: колективна монографія / під. ред. М.С. Мальованого, О.В. Степової – Полтава – Львів: НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» — Дніпро: Середняк Т.К., 2022, 664 с. (С. 341-349). ISBN 978-617-8111-24-3. book doi.org/10.23939/monograph2022, https://nupp.edu.ua/page/opis-kolektivnoi-monografii.html
 27. Уланов М.М. Визначення необхідної потужності електролізних установок для виробництва екологічно-чистого водню біля існуючих блоків АЕС / Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022: колективна монографія / під. ред. М.С. Мальованого, О.В. Степової –Полтава – Львів: НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» – Дніпро: Середняк Т.К., 2022, –664 с. (С. 651 – 658). ISBN 978-617-8111-24-3. book doi.org/10.23939/monograph2022, https://nupp.edu.ua/page/opis-kolektivnoi-monografii.html
 28. Уланов М.М. Екологічні засади виробництва водню на існуючих АЕС / Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: колективна монографія / за ред. проф. Мальованого М. С. – Київ : Яроче́нко Я. В., 2022 – 566 с. :рис., таблиці / Onlne-видання. C. 173 – 189 ISBN 978-617-7826-23-0 (Online) DOI https://doi.org/10.51500/7826-23-0
 29. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Новікова Ю.П., Петров А.І. Дослідження з переробки торфу на композиційне паливо. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : колективна монографія / за ред. проф. Мальованого М. С. – Київ : Яроче́нко Я. В., 2022 – 566 с. :рис., таблиці / Onlne-видання. C. 93-103 ISBN 978-617-7826-23-0 (Online) DOI https://doi.org/10.51500/7826-23-0

Статті в іноземних виданнях

2016-2022

 1. Oleksii Parniakov, Olivier Bals, Viacheslav Mykhailyk, Nikolai Lebovka, Eugene Vorobiev. Unfreezable Water in Apple Treated by Pulsed Electric Fields: Impact of Osmotic Im-pregnation in Glycerol Solutions // Food Bioprocess Technol, – 2016, Volume 9, Issue 2, pp. 243-251.
 2. Оksana Kochubei-lytvynenko, Vyacheslav Mykhailyk, Anatoliy Ukrainets. The use of glass transition tem-perature in forecasting whey powder storage stability ob-tained by electro-spark treatment.// Food and Environment Safety- Journal of Faculty of Food En-gineering, Ştefan cel Mare Uni-versity of  Suceava,   Romania Volume XV, Issue 1 – 2016, pp. 76-83.
 3. Ю.Ф.Снежкин, Р.А.Шапарь, Е.В.Гусарова. Энергоэффективный конвек-тивно-конденсационный ме-тод сушки в технологиях производства чипсов// Cборник научных трудов: Повышение эффективности процессов и аппаратов в хи-мической и смежных отраслях промышленности/ Cборник научных трудов Междуна-родной научно-технической конференции, посвящённой 105-летию со дня рождения А. Н. Плановского,(8-9 сентября 2016 года). Т. 2 / М.: ФГБОУ ВО МГУДТ, 2016. ISBN 978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-404-4. С. 45-47.
 4. Н.Н.Сороковая, Ю.Ф.Снежкин. Математическое моделирование динамики сушки торфа в условиях кипящего слоя // Cборник научных трудов: Повышение эффективности процессов и аппаратов в хи-мической и смежных отраслях промышленности/ Cборник научных трудов Междуна-родной научно-технической конференции, посвящённой 105-летию со дня рождения А. Н. Плановского,(8-9 сентября 2016 года). Т. 2 / М.: ФГБОУ ВО МГУДТ, 2016. ISBN 978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-404-4. С.38-42.
 5. В.А.Михайлик, Ю.Ф.Снежкин, Т.В.Коринчевская. Стеклование в растительных материалах с низкой влажностью. // Cборник научных трудов: Повышение эффективности процессов и аппаратов в хи-мической и смежных отраслях промышленности/ Cборник научных трудов Междуна-родной научно-технической конференции, посвящённой 105-летию со дня рождения А. Н. Плановского,(8-9 сентября 2016 года). Т. 1 / М.: ФГБОУ ВО МГУДТ, 2016. ISBN 978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-404-4. С. 295-298.
 6. Ю.Ф.Снежкин, Н.В.Дмитренко, С.А.Иванов, Л.И.Воробьев. Особенности испарения воды из растительных тканей в процессе сушки. // Cборник научных трудов: Повышение эффективности процессов и аппаратов в хи-мической и смежных отраслях промышленности/ Cборник научных трудов Междуна-родной научно-технической конференции, посвящённой 105-летию со дня рождения А. Н. Плановского,(8-9 сентября 2016 года). Т. 2 / М.: ФГБОУ ВО МГУДТ, 2016. ISBN 978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-404-4. С. 11-14.
 7. Петрова Ж.О. Связывание ионов тяжелых металлов функциональными пребиотическими порошками // Пищевая промышленность: наука и технологии : научно-методический журнал / учредитель: РУП “Науч.-практ. центр НАН Беларуси по продовольствию”. – 2017. – № 1. – С. 17-21.
 8. Petrova Zh.A., Snezhkin Yu.F. Energy efficient heat-technology for processing of vegetable raw materials // China-Ukraine International Symposium on Innovation and Technology : Compiled by International Cooperation Department Shandong Academy of Sciences, october 30, 2017. – P.70-76.
 9. Olesii Parniakov, Olivier Bals, Fracisco J. Barba, Viacheslav Mykhailyk, Nikolai Lebovka, Eugene Vorobiev Application of differential scanning calorimetry to estimate quality and nutritional properties of food products // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. – 2018. – Vol. 58, No. 3. – P. 362-385.
 1. Korinchuk D.N., Snezhkin Yu.F. Simulation of the High-Temperature Drying of a Composite Mixture in an Air Drier for Production of a Biocombustible // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – Vol 91(5). – 1155-1164.
 2. Paziuk V.M., Liubin M.V., Yaropud V.M., Tokarchuk O.A., Tokarchuk M. Research on the rational regimes of wheat seeds drying // INMATEH – Agricultural Engineering. – 2018. – Volume 56, No 3. – P. 39–48.
 3. Kremnev V., Basok B., Timoshchenko A., Tymchyshyn S. Energy Saving in Construction by Wide Application of High-Quality Insulation Based on Basalt Fibers / // Journal of Modern Physics. – 2018. – 9. – P. 1724-1734.
 4. Дмитренко Н.В. Сравнительное исследование оптимальности тепловых затрат при сушке растительного сырья // Сушка, хранение и переработка продукции растениеводства : Сб. научных трудов Межд. н.-техн. семинара, посвященного 175-летию со дня рождения К.А. Тимирязева. – М.: «Перо», 2018. – С. 76-80.
 5. Lammerskitten A., Wiktor A., Siemer C., Toepfla S., Mykhailyk V., Gondek E., Rybak K., Witrowa-Rajchert D., Parniakov O. The effects of pulsed electric fields on the quality parameters of freeze-dried apples // Journal of Food Engineering. – 2019. – 252. – P. 36–43.
 6. Lammerskiten A., Mykhailyk V., Wiktor A., Toepfl S. , Nowacka M., Bialik M., Czyżewski J.  , Witrowa-Rajchert D., Parniakov O. Impact of pulsed electric fields on physical properties of freeze-dried apple tissue // Innovative Food Science and Emerging Technologies. – 2019. – Vol. –article 102211.
 7. Sorokovaya N.N., Snezhkin Yu.F., Shapar′ R.A., Sorokovoi R.Y. Mathematical simulation and optimization of the continuous drying of thermolabile materials // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2019. – Vol.92, Iss.5. – P. 1180–1190.
 8. Mikhailik V.A., Dmytrenko N.V., Snezhkin Yu.F. Investigation of the Influence of Hydration on the Heat of Evaporation of Water From Sucrose Solutions // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – – Vol. 92, Iss. 4. – P. 916–922.
 9. Petrova O., Slobodyanyuk E. S. Energy-efficient modes of drying of colloidal capillary-porous materials // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2019. – Vol. 92, No. 5. – P. 1231 – 1238.
 10. Petrova Zh.O., Paziuk V.M., Tokarchuk O.A., Yaropud V.M. Research on the rational modes of drying rape seed // INMATEH – Agricultural Engineering. – – Vol. 58, No 2. – P. 293 – 303.
 11. Kremnev V., Basok B., Davydenko B., Timoshchenko A., Timoshchenko Al. Flow and Heat Transfer of Basalt Melt in the Feeder of the Smelter Furnace // Journal of Applied Mathematics and Physics. – 2019. – 7. – P. 2555-2563.
 12. Михайлик В.А., Дмитренко Н.В., Снежкин Ю.Ф. Исследование влияния гидратации на теплоту испарения воды из растворов сахарозы // Инженерно-физический журнал. – 2019. – Т.92, №4. – C. 945-952.
 13. Сороковая Н.Н., Снежкин Ю.Ф., Шапарь Р.А., Сороковой Р.Я. Математическое моделирование и оптимизация процесса непрерывной сушки термолабильных материалов // Инженерно-физический журнал. – – Т.92, №5. – С. 2218–2228.
 14. Петрова Ж.А., Слободянюк Е. С. Энергоэффективные режимы сушки коллоидных капиллярно-пористых материалов // Инженерно-физический журнал. – – Т.92, №5. – C. 2269 – 2276.
 15. Снежкин Ю.Ф., Билека Б.Д. Использование комбинированных когенерационно-теплонасосных установок для коммунальной теплоэнергетики и теплотехнологий // Инженерно-физический журнал. – – Т.93, №2. – C. 391 – 397.
 16. Alica Lammerskitten, Artur Wiktor, Viacheslav Mykhailyk, Katarzyna Samborska, Ewa Gondek, Dorota Witrowa-Rajchert, Stefan Toepfl, Oleksii Parniakov. Pulsed electric field pre-treatment improves microstructure and crunchiness of freeze-dried plant materials: Case of strawberry // LWT- Food Science and Technology 134 (2020) 110266. (Scopus)
 17. Alica Lammerskitten, Ivan Shorstkii, Oleksii Parniakov, Viacheslav Mykhailyk, Stefan Toepfl, Katarzyna Rybak, Magdalena Dadan, Malgorzata Nowacka, Artur Wiktor. The effect of different methods of drying of mango assisted by a pulsed electric field on chemical and physical properties // Journal of Food Processing and Preservation. 2020. –  Volume 44, № 12; 00:e14973. https://doi.org/10.1111/jfpp.14973 wileyonlinelibrary.com/journal/jfpp  © 2020 Wiley Periodicals LLC. (Scopus)
 18. Snezhkin Yu.F., Petrova Zh.O., Paziuk V.M., Tokarchuk O.A. Determination of the energy efficient modes for barley seeds drying // INMATEH – Agricultural Engineering. 2020. Volume 61, No 2, P. 183 – 192. (Scopus, Web of science)
 19. Kuznietsova I. Bandura V., Tokarchuk O., Kupchuk I., Paziuk V.M. Application of the differential scanning calorimetry method in the study of the tomato fruits drying process // Agraarteadus  – journal of agricultural science. 2020. Volume XXXI, No 2, P. 1 – 8. DOI: 10.15159/jas.20.14 (Scopus)
 20. Dub V., Tereshkin O., Zahorulko A., Lebedynets I., Pankov D., Hotvianska A., Paziuk V.M. Improving the operation of a drum grain dryer with justification of the low-temperature mode parametrs // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Volume 107. No 5/8. P.  24 – 30. (Scopus)
 21. Snezhkin Yu. F., Bileka B.D. Use of Combined Cogeneration–Thermal Pumping Plants for Municipal Heat Power Engineering and Heat Technologies // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – may 2020. – Volume 93. Issue 2.– PP. 376–383 https://doi.org/10.1007/s10891-020-02131-6 (Scopus)
 22. Снежкин Ю. Ф., Билека Б. Д. Использование комбинированных когенерационно-теплонасосных установок для коммунальной теплоэнергетики и теплотехнологий // Инженерно-физический журнал. 2020 р., Т. 93, №2, С 391-397. (Scopus)
 23. Kuznietshova I., Khomichak L., Sheiko T., Yarmolyuk M. Kinetics of drying of starch suspension // Magyar Tudományos Journal (Budapest, Hungary). 2020. Vol. 1. № 41. P. 39-42. http://hungarian-science.org/wp-content/uploads/2020/06/Magyar_41-v1.pdf  ISSN 1748-7110. Index Copernicus (ICV: 84.35)
 24. Kuznietsova I.V., Khomichak L. M., Tkachenko S. V., Vysotskaya S. I. Technological evaluation of fractional composition wheat flour // Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal. iss. №12, part 2, 2020, p. 33–37. Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany ISSN 2567-5273 DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-02-046. Index Copernicus (ICV: 84.35)
 25. Снежкин Ю.Ф., Петрова Ж.А., Пазюк В.М. Энергоэффективная сушка семенного зерна // Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения Академика А. В. Лыкова. − Москва: ООО «Мегаполис», с. 92-97. ISBN 978-5-6044861-1-5.
 26. Снежкин Ю.Ф., Шапарь Р.А., Гусарова Е.В. Анализ закономерностей конвективной сушки растительных материалов // Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения академика А. В. Лыкова. − Москва: ООО «Мегаполис», 2020. – с. 215-219. ISBN 978-5-6044861-1-5.
 27. Снежкин Ю.Ф., Шапарь Р.А. Энергосберегающие сушильные установки в переработке растительных материалов // Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения академика А. В. Лыкова. Москва: ООО «Мегаполис», 2020. – с. 220-225. ISBN 978-5-6044861-1-5.
 28. Михайлик В.А. Развитие теплофизических и физико-химических основ процесса сушки сахаросодержащего растительного сырья // Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения академика А. В. Лыкова. Москва: ООО «Мегаполис», 2020. – с. 79-92. ISBN 978-5-6044861-1-5.
 29. Коринчук Д.М., Дахненко В.Л, Сорокова Н.М. Обоснование двухстадийной сушки в технологии производства высококалорийного биотоплива // Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения академика А. В. Лыкова. Москва: ООО «Мегаполис», 2020. – с. 207-211. ISBN 978-5-6044861-1-5.
 30. Сороковая Н.Н., Коринчук Д.М. Математическое моделирование динамики тепломассопереноса, фазовых превращений и термодеструкции при высокотемпературной сушке биомассы // Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения академика А. В. Лыкова. Москва: ООО «Мегаполис», 2020. – с. 137-144. ISBN 978-5-6044861-1-5.
 31. Коринчук Д.М. Методы активации биомассы в производстве топливных гранул // Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения академика А. В. Лыкова. Москва: ООО «Мегаполис», 2020. – с. 169-176. ISBN 978-5-6044861-1-5.
 32. Коринчук Д.М. Энергоэффективные режимы производства высококалорийного биотоплива // Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения академика А. В. Лыкова. Москва: ООО «Мегаполис», 2020. – с. 255-260. ISBN 978-5-6044861-1-5.
 33. Снежкин Ю. Ф., Дабижа Н. А., Уланов М. Н., Чалаев Д. М. Комбинированная сушка термолабильных материалов // Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения академика А. В. Лыкова. Москва: ООО «Мегаполис», 2020. – С. 226 – 231 ISBN 978-5-6044861-1-5.
 34. Малащук Н. С., Дабижа Н. А., Чалаев Д. М., Базеев Р. Е. Экспериментальные исследования теплопередачи в рекуператоре конвективной сушилки // Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения академика А. В. Лыкова. Москва: ООО «Мегаполис», 2020. –  – С. 162 – 169 ISBN 978-5-6044861-1-5.
 35. Petrova Zh., Samoilenko K., Vishnevsky V. Processes of heat and mass transfer during drying of red beetroot // Energy Engineering and Control Systems, Volume 6, No 2, 2020,  P. 81-87, https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.081 (Index Copernicus, CrossRef)
 36. Kuznietsova I., Khomychak I., Petrova J., Haibin Yu, Yarmolyuk M., Tkachenko S. The use of tomato powder in production of mayonnaise // Food Science and Technology, 2020. – Vol. 14, Iss. 4. – P. 72-77. DOI:https://doi.org/10.15673/fst.v14i4.1917 ISSN-print: 2073-8684 ISSN-online: 2409-7004 ISO: 26324-2012 (Web of Science, Index Copernicus International)
 37. Petrova Zh., Sniezhkin Yu., Paziuk V., Novikova Yu., Petrov A. Investigation of the Kinetics of the Drying Process of Composite Pellets on a Convective Drying Stand // Journal of Ecological Engineering, 2021. – 22 (6). – Р. 159–166. DOI:https://doi.org/10.12911/22998993/137676 (Scopus, Q3)
 38. Paziuk V., Petrova Zh., Tokarchuk O., Polievoda Yu. Special aspects of soybean drying with high seedling vigor // U.P.B. Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, 2021. – Vol. 83. – Р. 327-336. (Scopus, Q4)
 39. Ilyin D.V., Goddard III W.A., Abarzhi I.I., Abarzhi S.I. On interplay of surface tension and inertial stabilization mechanisms in the stable and unstable interface dynamics with the interfacial mass flux // Physica Scripta, 2021. – Vol. 96, Num. 8 – Paper 084001. Phys. Scr. 96 (2021) 084001 DOI:https://doi.org/10.1088/1402-4896/abf57e (Scopus)
 40. Шапар Р.О., Гусарова О.В. Низькокалорійні снеки із фруктів та овочів // «SCIENTIA» : Coventry, United Kingdom: European Scientific Platform, 2021. – Vol. 2. – Р. 84-86. ISBN 978-1-63752-711-5  DOI 10.36074/scientia-29.01.2021.v2 (Google Scholar, CrossRef, OUCI, ORCID та ін.)
 41. Гусарова О.В., Шапар Р.О. Вплив параметрів сушильного агента та умов зневоднення на кінетику волого обміну // International scientific journal “Graal of science”, 2021. – № 1. – Р. 204-208. DOI 10.36074/grail-of-science.19.02.2021.041 ISBN 978-1-63821-674-2 ISSN 2710-3056 (Index Copernicus International, Google Scholar, CrossRef, OUCI, ORCID та ін.)
 42. Шапар Р.О., Гусарова О.В. Обґрунтування тепловологісних стадійних режимів сушіння пектиновмісної айви // International scientific journal “Grail of science”, 2021. – № 2-3. – Р. 246-250. DOI 10.36074/grail-of-science.02.04.2021.050 ISSN 2304–5809  ISBN 978-1-63848-596-4 (Index Copernicus International, Google Scholar, CrossRef, OUCI, ORCID та ін.)
 43. Malashchuk N.S., Chalaev D.M., Dabizha N .O. Experimental investigation of heat transfer in a recuperator of a convective dryer // The International Scientific Periodical Journal “SWorldJournal,  2021. – № 8 (01). – Р. 42-49. DOI: 10.30888/2663-5712.2021-08-01-058 (Index Copernicus International, Google Scholar)
 44. Nanieva A.V., Chebotareva R.D., Kovalenko V.F., Mykhailyk V.A., Remez S.V., Goncharuk V.V. Plant test organisms in bioassay of tap water treated with a flint mineral // Journal of Water Chemistry and Technology, 2021. -Vol. 43, Nо. 5. – P. 361-365. DOI:https://doi.org/10.3103/S1063455X21050118 (Google Scholar, EBSCO, CLOCKSS та ін.)
 45. Paziuk V., Vyshnevskiy V., Tokarchuk O., Kupchuk I. Substantiation of the energy efficient schedules of drying grain seeds // Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering, 2021, Vol. 14(63) No. 2, 137-146. DOI: https://doi.org/10.31926/but.fwiafe.2021.14.63.2.13 (Scopus, Q3)
 46. Basok B., Kremnev V., Pavlenko A., Timoshchenko A. Aerodynamics and complicated heat transfer with the mixed motion of air in the flat canal of a high-temperature heat exchanger // Energies, Special Issue entitled “Heat Transfer and Heat Recovery Systems”, IF 3.004, 2022, 15 (3): 865. https://doi.org/10.3390/en15030865 ISSN 1996-1073 (Scopus (Q1) Web of Science)
 47. Lebovka N., Goncharuk O, Klepko V., Mykhailyk V., Samchenko Yu., Kernosenko L., Pasmurtseva N., Poltoratska T., Siryk O., Solovieva O., Tatochenko M. Cross-Linked Hydrogels Based on PolyNIPAAm and Acid-Activated Laponite RD: Swelling and Tunable Thermosensitivity // LANGMUIR. 2022, 38, 18, 5708–5716. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c00310 (Scopus, Q1)
 48. Snezhkin Yu. F.,  Shapar R. A., Gusarova E. V. Theoretical and Experimental Studies of Convective Dehydration of Spicy-Aromatic Raw Materials // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2022. – Vol. 95, No. 6. – Р. 1366-1373. DOI 10.1007/s10891-022-02605-9 (Scopus, Q2)
 49. Paziuk V., Sniezhkin Yu., Dmytrenko N., Ivanov S., Tokarchuk O., Kupchuk I. Thermal and physical properties and heat-mass transfer processes of drying pumpkin seeds //  Przeglad Elektrotechniczny, 1(7), 2022, p. 156-159. https://doi.org/10.15199/48.2022.07.25 (Web of Science)
 50. Novikova Yu., Petrova Zh., Vorobiov L., Chmel V., Skliarenko Ye., Novikova I. Investigation of the combustion process of the developed composite granules // Paliva (2022), 14 (3). p. 124-130. DOI: 10.35933/paliva.2022.03.03 (Scopus, Q4)
 51. Husarova O. Analysis of kinetic curves of low-temperature drying of roots of spicy-aromatic plants // The Proceedings book “Hodja Akhmet Yassawi 6th International Conference on Scientific Research”, Lankaran, Azerbaijan. Editor: Assoc. Prof. Dr. Elvin Eliyev, p.193-198. ISBN: 978-625-7464-86-4
 52. Husarova O. Heat and mass transfer during convective drying thermolabile materials // Proceedings book “Tashkent Ist-International Congress on Modern Sciences”. Edit by prof. dr. Xayrulla Pulatov, assoc. prof. Gulbaxar Tavaldieva. Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent, Uzbekistan. pp. 244-252. ISBN: 978-625-7464-90-1.
 53. Husarova O. Kinetics of convection drying of blanched quince // The book of full texts on applied science 8th International Mardin Artuklu Scientific Research Conference. Edited by Dr. Bhuvaneswari Gulnaz Gafurova. Mardin, Turkey. Pp. 1331-1337. ISBN: 978-625-8323-33-7
 54. Sniezhkin Yu., Petrova Zh., Paziuk V., Petrov A., Novikova Yu. The latest technology for obtaining composite biofuel and fertilizers // Journal of New Technologies in Environmental Science, 2022, №1 (Vol.6), p. 41-50. Doi: 10.53412/jntes-2022-1-6 (Index Copernicus)
 55. Mykhailyk V., Korinchevska T., Dakhnenko V. Torrefaction of composite biofuelin the atmosphere of its own gaseous environment // Journal of New Technologies in Environmental Science, 2022, №2 (Vol.6), p. 75-82. Doi: 10.53412/jntes-2022-2-5 (Index Copernicus)
 56. Kremnоv V., Belyaev G., Zhukov K., Korbut N., Shpilberg L., Stetsuk V., Timoshchenko A. Fire safe storage and preliminary dehydration of wood waste with diameter <30 mm from final felling and forest care felling, as a semi-finished product for the production of solid fuel // Journal of New Technologies in Environmental Science, 2022, №3 (Vol.6), p. 85-90. Doi: 10.53412/jntes-2022-3-1 (Index Copernicus)
 57. Petrova Zh., Paziuk V., Petrov A., Novikova Yu. Heat and mass exchange processes during drying of composite mixture from peat waste and corn stalk // Journal of New Technologies in Environmental Science, 2022, №3 (Vol.6), p. 115-118. Doi: 10.53412/jntes-2022-4-1 (Index Copernicus)

 Статті

2016-2022

 1. Сорокова Н. М., Снєжкін Ю. Ф., Шапар Р. О.. Конвективно-конденсаціний спосіб сушіння термолабільних матеріалів // Енергетика і автоматика, №1, 2016 р. – С. 99 – 111.
 2. Снєжкін Ю.Ф., Муляр В.П., Дабіжа Н.О. Аналіз сучасних способів сушіння та розробка оптимального режиму сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів у теплонасосній сушарці з комбінованим теплопідводом.// Керамика: наука и жизнь. – 2016 – № 1 (30). – С. 42-48.
 3. Vyacheslav Mykhailyk, Sviatoslav Lementar, Roman Yakobchuk, Yevhen Skrynnyk. Wheat grain drying kinetics in a thin layer. // Ukrainian Journal of Food Sci-ence, 2016. Volume 4, Issue 2, p. 316 – 326. ISSN 2409-4951 (Online). ISSN 2310-1008 (Print).
 4. Снежкин. Ю.Ф., Уланов Н.М. Виробництво та комплексне використання енергії когере-раційних установок в тепло-насосних зерносушильних комплексах. // Хранение и переработка зер-на., № 2, 2016, с.29-32.
 5. Снежкин Ю.Ф., Петрова Ж.А., Самойленко К.М., Михайлик В.А. Дериватографічне досліджен-ня зневоднення бетаніновміс-них рослинних матеріалів та їх термічної стійкості. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2016. – Вип.1 .- Т.80. – С.27-31.
 6. Снежкин Ю.Ф., Сороковая Н.Н. Математическое моделирование динамики сушки коллоидных капиллярно-пористых тел в условиях кипящего слоя. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2016. – Вип.1 .- Т.80. – С.78-82.
 7. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Дуб В.В. Створення нових теплотехнологій отримання якісних фолатовмісних функціональних порошків. // Збірник наукових праць: Про-гресивні техніка та технології харчових виробництв ресто-ранного господарства і торгі-влі./ Харків: ХДУХТ, 2016.-Вип.1(23).-80-89. ISSN 2312-3990.
 8. Zhanna Petrova, Yurii Snezhkin, Kateryna Slobodianiuk. Drying of the composite phytoestrogen materials. // National University of Food Technologies “Ukrainian Journal of Food Sci-ence”, 2016, Volume 4, Issue 1.-2016, pag.104-110.
 9. Дмитренко Н.В. Визначення ефективності сушіння рослинних тканин різного типу. // Збірник наукових статей «ХVІ Міжнародної науково-практичної  конференції «Вдосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв» Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2016.
 10. Корінчук Д.М., Безгін М.М., Пашенько М.А. Фізична модель високотемпературного сушіння біомаси і торфу. // Збірник наукових статей «ХVІ Міжнародної науково-практичної  конференції «Вдосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв» Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2016.
 11. Снєжкін Ю.Ф., Корінчук Д.М., Безгін М.М., Пашенько М.А. Обґрунтування складу енер-гоефективної технологічної лінії виробництва композиційного палива на основі торфу та біомаси. // Збірник наукових статей «ХVІ Міжнародної науково-практичної  конференції «Вдосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв» Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2016.
 12. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Перепеличний О.В. Дослідження процесу подрібнення та класифікації функціональної пребіотичної сировини. // Збірник наукових статей «ХVІ Міжнародної науково-практичної  конференції «Вдосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв» Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2016.
 13. Уланов Н.М., Чалаев Д.М., Уланов М.Н. Автономные теплонасосные водонагреватели – основа энергосберегающего децентрализованного горячего водоснабжения. // Збірник наукових статей «ХVІ Міжнародної науково-практичної  конференції «Вдосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв» Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2016.
 14. Корінчук Д.М. Технологія виробництва тер-мічно обробленого компози-ційного біопалива. // Наукові праці «Проблеми екології і експлуатації об’єктів енергетики» Інституту промислової екології. – К. : ІПЦ АЛКОН НАН України, 2016. – С. 198-207.
 15. Иванов С.А., Самойленко К.Н. Коррекция влияния неравных условий теплообмена в ячейках при исследовании теплоты испарения на дифференциальном калориметре // Международное периодическое научное издание «Научный взгляд в будущее». – Одесса: Куприенко СВ, 2017 – Выпуск 5. Том 1. – С. 63-68.
 16. Снєжкін Ю.Ф., Гусарова О.В., Шапар Р.О. Інтенсифікація вологовидалення при зневодненні плодоовочевої сировини // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: 2017. – Вип.1 .– Т.81. – С.90-93.
 17. Петрова Ж.А., Слободянюк Е.С. Получение неэнергоемких фитоэтрогенных растительных порошков // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: 2017. – Вип.1 .- Т.81. – С.110-114.
 18. Снежкин Ю.Ф., Коринчук Д.Н. Моделирование высокотемпературной сушки торфа и биомассы в технологиях производства биотоплив // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: 2017. – Вип.1 .- Т.81. – С.125-130.
 19. Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – Вінниця: 2017. – № 2 (97). – С. 76-80.
 20. Уланов М.Н., Уланов Н.М. Перспективные направления энергоресурсосбережения на предприятиях железнодорожного транспорта Украины // Залізничний транспорт України. – 2017. – № 3. – С. 9-13.
 21. Коринчук Д.М. Обґрунтування енерговитрат стадії подрібнення в технологіях виробництва біопалива // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ, 2017. – № 268. – С. 90-100.
 22. Снєжкін Ю.Ф., Гусарова О.В. Обґрунтування режимів зневоднення яблук при виробництві фруктових чипсів // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2017. –– Вип. 2(26). – С. 55-63. 2017.
 23. Шеліманова О.В., Шпільберг Л.Ю., Михалевич В.В., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Коханенко М. С. Дослідження властивостей початкового і переброженого в біогагазових установках рідинно-плинного гною ВРХ та його попереднє зневоднення методом центрифування // Енергетика і автоматика. – Київ, 2017. – №4(34). – С. 222-228.
 24. Снєжкін Ю.Ф., Корінчук Д.М., Безгін М.М. Дослідження режимів термообробки біомаси та торфу у виробництві композиційного біопалива //Промышленная теплотехника. – 2017. – Т. 39, № 1. – С. 53-57.
 25. Шапар Р.О., Гусарова О.В. Аналіз інноваційних технологій для виробництва фруктових чипсів // Промышленная теплотехника. – 2017. – Т. 39, № 3. – С. 53-59.
 26. Снєжкін Ю.Ф., Чалаєв Д.М., Дабіжа Н.О. Аналіз енергетичних показників процесу теплонасосного сушіння // Промышленная теплотехника. – 2017. – Т. 39, № 3. – С. 47-52.
 27. Уланов М.Н., Уланов Н.М. Внедрение промышленных тепловых насосов в энергосберегающих системах теплоснабжения на горнодобывающих предприятиях Украины // Качество минерального сырья : сборник научных трудов. – Кривой Рог : ФЛП Чернявский Д.А., 2017. – С.71-78.
 28. Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф. Комплексоутворюючі властивості функціональних порошків // Ядерна та радіаційна безпека. – Київ, 2018. – № 2 (78). – С. 59-64.
 29. Pazyuk , Petrova Zh., Chepeliuk O. Determination of rational modes of pumpkin seeds drying / V. Pazyuk, // Ukrainian food journal. – 2018. – Vol. 7, Issue 1. – P. 135-150.
 30. Petrova Zh., Pazyuk V., Samoilenko K., Chepeliuk Effect of treatment modes on quality and antioxidant properties of tomato and beet processing products // Ukrainian food journal. – 2018. – Vol. 7, Issue 2. – P. 291-302.
 31. Шапар Р.О., Гусарова О.В. Розробка енергоефективних режимів сушіння крохмалевмісної сировини // ScienceRise. – 2018. – № 8(49).– С. 36 – 41.
 32. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Інтенсифікація процесу сушіння рослинної суміші з сої та батату // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2018. – Вип.1 .– Т.82. – С.18-22.
 33. Корінчевська Т.В., Снєжкін Ю.Ф., Михайлик В.А. Моделювання фазових переходів «тверде тіло-рідина» теплоакумулюючих матеріалів при дослідженні процесу теплообміну // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2018. – Вип.1 .– Т.82. – С.49-54.
 34. Сороковая Н.Н., Коринчук Д.Н. Математическая модель и метод расчета динамики сушки и термодеструкции биомассы // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2018. – Вип.1 .– Т.82. – С.66-71.
 35. Дмитренко Н.В. Вплив розчинних речовин на стан води в рослинних тканинах та кінетику їх сушіння // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2018. – Вип.1 .– Т.82. – С.103-108.
 36. Корінчук Д.М., Снєжкін Ю.Ф., Бунецький В.О. Обґрунтування енергоефективних режимів роботи барабанної сушарки комплексу виробництва композиційного біопалива // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2018. – Вип.1 .– Т.82. – С.116-122.
 37. Корінчук Д.М. Обґрунтування енерговитрат стадії подрібнення в технологіях виробництва біопалива // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – 2018. – № 268. – С. 90-100.
 38. Коринчук Д.М., Коринчук К.О. Неизотермический анализ топливных гранул из древесины сосны // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – 2018. – № 283. – С. 143–161.
 39. Драганов Б.Х., Снєжкін Ю.Ф. До питання про сушіння газів на основі короткоциклової безнагрівної адсорбції // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – 2018. – № 283. – С. 98–103.
 40. Корінчук Д.М. Вплив температурної та фізико-механічної активації біомаси на енерговитрати процесу пресування біопалив деревинного та рослинного походження // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Т.28, №5. – С. 111-118.
 41. Корінчук Д.М. Неизотермический анализ компонентов композиционных топлив на основе торфа и биомассы // Енергетика та автоматика. – – №1. – C. 56 –71.
 42. Сорокова Н., Кольчик Ю., Сороковий Р. Метод визначення рівноважного вологовмісту будівельних матеріалів огороджувальних конструкцій // Energy Efficiency in Civil Engineering and Architecture. – 2018. – Iss. № 10. – С. 62 – 67.
 43. Гусарова О.В. Вплив видів бланшування яблук на процес зневоднення під час виробництва чипсів // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць. – Харків: ХДУХТ, 2018. – Випуск 1 (27). – С. 147-156.
 44. Пазюк В.М., Рубаненко О.О., Вишнєвський В.М. Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур шляхом застосування теплових насосів // Вісник Хмельницького національного університету – 2018. – № 4. – С.251-253.
 45. Пазюк В.М., Петрова Ж.О., Дуб В.В. Сучасний стан проблеми підвищення енергоефективності процесу сушіння насіння зернових культур // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2018. – Вип. 1 (27). – С. 231-243.
 46. Шеліманова О.В., Кремньов В.О., Ляшенко А.В., Михалевич В.В., Коханенко М.С. Дослідження властивостей нативного курячого посліду та композицій на його основ і при виробництві сухих формованих біодобрив // Енергетика і автоматика – 2018. – № 2. – С.129 – 138.
 47. Шеліманова О.В., Кремньов В.О., Ляшенко А.В., Михалевич В.В., Коханенко М.С. Апробація виробництва сухого гранулята з нативного курячого посліду з подальшим його використанням для отриманні генераторного газу та електроенергії // Енергетика і автоматика. – 2018. – № 5. – С.149-157.
 48. Шеліманова О.В., Кремньов В.О., Ляшенко А.В., Михалевич В.В., Коханенко М.С. Аналіз результатів експериментальних досліджень з переробки органічних відходів від утримання ВРХ та птиці на підприємствахУкраїни // Енергетика і автоматика – 2018. – № 6. – С. 141-149.
 49. Снєжкін Ю.Ф. Цитування чи патенти: що важливіше? // Вісник НАНУ. – 2018. – №5. – С.79-81.
 50. Петрова Ж.О. Енергоефективні режими сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів // Кераміка: наука і життя. – 2018. – № 3 (40). – С. 23-29.
 51. Корінчук Д.М. Ефективний коефіцієнт теплопровідності біопалив за умов високотемпературного зневоднення // Промислова теплотехніка. – Т.40, № 2. – С. 49 – 55.
 52. Билека Б.Д., Гаркуша Л.К. Топливная экономичность когенерационно-теплонасосных технологий на базе ГТУ в котельных средней мощности // Промислова теплотехніка. – 2018. – Т.40, № 1. – С. 49 – 55.
 53. Сороковая Н.Н., Коринчук Д.Н., Кольчик Ю.Н., Шапарь Р.А. Математическая модель и метод расчета динамики сушки биомассы при производстве пелет // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2018. – Вип. 27.– С. 41–48.
 54. Красник В.Г., Уланов М.Н. Альтернативные источники энергии в угольной промышленности // Уголь Украины. – 2018. – №4-5. – P. 60 – 63.
 55. Тимощенко А.В., Дмитренко Н.П., Ковецька М.М. Аналіз течії та теплообміну в пограничному шарі рідини з суттєвою залежністю в’язкості від температури // Промислова теплотехніка. – 2018. – Т. 40, №4. – С. 9 – 14.
 56. Кремньов В.О., Шпільберг Л.Ю., Тимощенко А.В., Гулієнко О.В., Тимощенко Є.В. Енергетична ефективність виробництва теплової ізоляції на основі базальтових супертонких волокон // Кераміка: наука і життя. – Київ, 2018. – №4(41). – С.23-37.
 57. Басок Б.И., Тимощенко А.В., Корбут Н.С. Иследование процесса конвективного теплообмена в слое твердого дисперсного материала из горных пород магматического происхождения // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2018. – № 2. – С.76-84.
 58. Чмель В.М., Новікова І.П., Алєксєєва Л.В. Дослідження робочого процесу прямовисної конічної печі спучування перліту мобільної установки // Строительные материалы и изделия. – 2018. – № 5-6 (99). – С.76-79.
 59. Сорокова Н.М., Дідур В.В. Математичне моделювання динаміки тепломасопереносу в процесі жаріння олійної сировини // Наукові праці. Scientific Works. – 2019. – Т. 83, №.1 – С. 141–146.
 60. Корінчевська Т., Михайлик В., Корінчук Д. Термічне розкладання гранульованої деревини в умовах змінної газової атмосфери // Наукові праці. Scientific – 2019. – Т. 83, №.1 – С. 45-50.
 61. Шапар Р.О., Гусарова О.В. Вплив тепловологої обробки на кінетику сушіння пектиновмісних матеріалів // Наукові праці. Scientific Works. – 2019. – Т.83, №1 – С. 62-66.
 62. Билека Б.Д., Гаркуша Л.К. Повышение экономичности процессов генерации теплоты в коммунальной теплоэнергетике и теплотехнологиях на основе комбинированных когенерационно-теплонасосных технологий // Наукові праці. Scientific Works. – 2019. – Т. 83, №.1 – С. 10 – 17.
 63. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Розробка енергоефективного режиму сушіння фітоестрогенної рослинної сировини // Наукові праці. Scientific Works. – 2019. – Т. 83, №.1 – С. 85-91.
 64. Басок Б.И., Давыденко Б.В., Тимощенко А.В. Температурный режим моногранулирования при производстве имитированных пищевых продуктов // Наукові праці. Scientific Works. – 2019. – Т. 83, №.1 – С.80-84.
 65. Шеліманова О.В., Ляшенко А.В., Кремньов В.О., Корбут Н.С. Розробка метода пожежобезпечного довготривалого зберігання та часткового зневоднення деревної тріски // Енергетика і автоматика. – 2019. – №6. – С. 202-213.
 66. Шеліманова О.В., Кремньов В.О., Тимощенко А.В., Корбут Н.С. Організоване довготривале зберігання та попереднє сушіння неліківдної деревини (хворосту і хмизу)  на відкритому повітрі під впливом природних факторів довкілля у масштабі, наближеному до промислового // Енергетика і автоматика – 2019. – №6. – С.111-121.
 67. Сорокова Н., Кольчик Ю. Математичне моделювання динаміки сушіння біомаси // Energy Efficiency in Civil Engineering and Architecture. – 2019. – Iss.10. – С.62-67.
 68. Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Петрова Ж.О. Математична обробка результатів експериментальних досліджень низькотемпературних режимів сушіння капілярно-пористих матеріалів сферичної форми // Кераміка: наука і життя. – 2019. – № 1(42). –C. 20-25.
 69. Тимощенко А.В., Тимощенко Є.В., Гулієнко О.В., Беляєва І.П. Радіаційно-конвективна конвеєрна сушка базальто-бентонітових картонів // Кераміка: наука і життя. – 2019. – Т.42, №1. – С. 13-19.
 70. Петрова Ж.О., Давиденко Б.В., Слободянюк К.С. Моделювання тепломасопереносу в процесі сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів // Кераміка: наука і життя. – 2019. – № 2(43). – C. 7-14.
 71. Михайлик В.А., Давидова О.О. Стан води при зневодненні паренхімних тканин цукрових буряків до та після тривалого зберігання // Біоенергетика/bioenergy. – 2019. – №1(13). – С. 31–34.
 72. Снєжкін Ю.Ф., Сюн Цзянь, Чалаєв Д.М., Уланов М.М., Дабіжа Н.О. Енергозберігаючі технології сушіння термолабільних матеріалів // Теплофізика та теплоенергетика. – 2019. – T. 41, №4. – С. 5-12.
 73. Михайлик В.А., Корінчевська Т.В., Корінчук Д.М., Дахненко В.Л. Термічний аналіз гранульованого біопалива торрефікованого у атмосфері власного газоподібного середовища // Теплофізика та теплоенергетика. – 2019. – Т. 41, №4. – С. 70-77.
 74. Басок Б.І., Тимощенко А.В. Високотемпературний компактний керамічний регенеративний теплообмінний апарат // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2019. – Т.56, №2. – С. 75-84.
 75. Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Петрова Ж.О., Вишнєвський В.М. Розробка енергоефективних режимів сушіння насіння зернових культур // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2019. Вип. 2 – Т.83 – С. 121 – 127. (Index Copernicus, Google Scholar). Фаховий журнал.
 76. Петрова Ж.О., Вишнєвський В.М., Новікова Ю.П., Петров А.І. Дослідження процесів диспергування композиційних колоїдних капілярно-пористих матеріалів // Кераміка: наука і життя, № 4(45), 2019, ст. 21-25 ISSN 2521-6694 (Print) ISSN 2521-6708 (Online) (Google Scholar). Фаховий журнал
 77. Кремньов О.В., Корбут Н.С., П’яних К.Є., Шеліманова О.В. Дослідження процесу сушіння мулових відкладень стічних вод за рахунок енергії сонця // Енергетика і автоматика. – 2020. – № 2, с. 51-61. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/14107 (Google Scholar)
 78. Шапар Р.О., Гусарова О.В. Аналіз процесу сушіння енергетичних рослин під час виробництва твердого біопалива // Енергетика і автоматика, [S.l.], 2020, № 5, С. 110-122,. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/14645 ISSN 2223-0858 (Online) (Google Scholar)
 79. Sniezhkin Yu., Petrova Zh., Novikova Yu., Petrov A. Technology of complex processing of peat // Енергетика та автоматика. 2020, № 5, С. 32-41 ISSN 2223-0858 (Online). (Google Scholar)
 80. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K. S., Samoilenko К.M., Vishnevsky V.М. Universal modes of technological processing of colloid capillary-porous materials by convective drying method Енергетика та автоматика. 2020, № 6, С. 15-27 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/energiya2020.06.015 ISSN 2223-0858 (Online) (Google Scholar)
 81. Кремньов О.В., Корбут Н.С., П’яних К.Є., Шеліманова О.В. Комбіноване сушіння мулових відкладень стічних вод за допомогою енергії довкілля // Енергетика і автоматика. 2020, № 6, С. 59-70. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/energiya2020.06.059 (Google Scholar)
 82. Корінчевська Т.В., Михайлик В.А. Термічна деструкція гранульованого палива з міскантуса // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2020.-Вип. 1– Т. –84 – С. 10-15. (Index Copernicus, Google Scholar). Фаховий журнал.
 83. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K. S. Innovative heat-technology of processing phytoestrogenic raw materials into functional powders // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2020.-Вип. – Т. – 16-21 С. (Index Copernicus, Google Scholar). Фаховий журнал.
 84. Пазюк В.М. Енергоефективна технологія сушіння та зберігання насіння зернових культур із використанням теплових насосів // Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №2. С. 138 – 146. (Index Copernicus)
 85. Пазюк В.М. Енергоефективна сушка насіння зернових культур // Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №3. С. 64 – 70. (Index Copernicus)
 86. Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Петрова Ж.О. Теплонасосні технології низькотемпературного сушіння  капілярно-пористих матеріалів сферичної форми // Кераміка: наука і життя, № 3(48), 2020, с. 7-12. ISSN 2521-6694 (Print) ISSN 2521-6708 (Online) (Google Scholar). Фаховий журнал.
 87. Petrova Zh. О., Slobodianiuk K. S., Dmytrenko N. V. The influence of technological regime parameters and pretreatment on kinetics dewatering and energy consumption in the drying process phytoestrogenic mixtures // Теплофізика та теплоенергетика. Том 42, № 2, 2020, с. 39 – 49 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал.
 88. Снєжкін Ю.Ф., Шапар Р.О. Енергоефективне обладнання для зневоднення термолабільних матеріалів // Теплофізика та теплоенергетика, – 2020. – Т. 42. – № 2. – С. 5-17 https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2020.1 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал.
 89. Корінчевська Т.В., Михайлик В.А. Термічне розкладання гранульованого біопалива,отриманого різними способами активації // Теплофізика та теплоенергетика, 2020, №4 С.50-58. (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал
 90. Шапар Р.О., Гусарова О.В., Корінчук Д.М. Закономірності конвективного низькотемпературного сушіння енергетичних порід деревини // Теплофізика та теплоенергетика, – 2020. – Т. 42. – № 4. – С. 41-49. (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал.
 91. Шапар Р.О., Сорокова Н.М., Гусарова О.В. Ресурсо- та енергозбереження у переробленні термолабільних рослинних матеріалів на сушені продукти // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70). – Ч. 2. – № 3. – С. 79 – 84. DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-2/14 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал.
 92. Корінчук Д.М., Бунецький В.О. Фізико-хімічні методи активації біомаси в енергоефективних технологіях виробництва біопалива //Збірник наукових праць «Проблеми екології і експлуатації об’єктів енергетики» Інституту промислової екології.-К.: ІПЦ АЛКОН НАН України, 2020, С. 109-115. Фаховий журнал.
 93. Pryvalov V., Krasnik V., Panova O., Ulanov M. Water from coal mines as a renewable energy source: evaluating the feasibility of launching heat pumping technologies, Ukraine // Збірник наукових праць VІІ Міжнародної науково-практичної конференції ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ «Технології і процеси в гірництві та будівництві» 23-25 квітня 2020 – С. 26 – 29. Фаховий журнал.
 94. Panova O.A., Pryvalov V.O., Krasnik V.G., Ulanov M.N. A step towards extraction renewable heat from mine waters in Ukrainian coal-mining environments // Збірник праць всеукраїнської конференції «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» (MinGeoIntegration XXI), 23-25 вересня 2020 року. КНУ, Київ, С. 207 – 211.
 95. Кузнєцова І.В.,  Хомічак Л.М.,  Джоган О.І., Зайчук Л.П.,  Ткаченко С.В., Висоцька С.І. Вивчення зміни крохмалю за процесу модифікації борошна пшеничного // Продовольчі ресурси. – 2020. №.14 – С. 110-117. Фаховий журнал.
 96. Хомічак Л.М., Ткаченко С.В., Шейко Т.В., Кузнєцова І.В., Джоган О.І., Зайчук Л. П. Практичний досвід та перспективи застосування аналізу розмірів частинок суспензій в технології цукробурякового виробництва // Продовольчі ресурси. – 2020. №.14 – С. 196-203. Фаховий журнал
 97. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Петров А.І. Технологія отримання гумінових речовин з торфу // Техніка, енергетика, транспорт АПК : всеукр. наук.-тех. журн.  – Вінниця: ВНАУ, 2020. – № 4 (111). – С. 55-60. (Index Copernicus, Google Scholar та ін.)
 98. Пазюк В.М. Способи підвищення енергоефективності процесу сушіння насіннєвого зерна // Збірник наукових праць: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі / Харків: ХДУХТ, 2020. – Випуск 2 (32). – С. 77-85. DOI:10.5281/zenodo.4369745 ISSN 2312-3990 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.) Фаховий журнал
 99. Петрова Ж.О., Новікова Ю.П. Підготовка сировини, створення композицій та гранулоутворення з застарілих мулових відкладень, торфу та біомаси // Міжнародний науково-виробничий журнал «Кераміка: наука і життя»,  2021. – № 1 (50). – С. 14-18. DOI:https://doi.org/10.26909/csl.1.2021.2 ISSN 2521-6694 (Print) ISSN 2521-6708 (Online) (Google Scholar, CrossRef)
 100. Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Новікова Ю.П., Вишнєвська Т.А. Адсорбція застарілих мулових відкладень, торфу, тирси та композицій з них // Міжнародний науково-виробничий журнал «Кераміка: наука і життя»,  2021. – 2 (51). – C. 13-18. DOI:https://doi.org/10.26909/csl.2.2021.2 ISSN 2521-6694 (Print) ISSN 2521-6708 (Online). (Google Scholar, CrossRef)
 101. Пазюк В.М., Токарчук О.А., Токарчук Д.М. Сучасний стан проблеми енергоефективності в світі та в Україні // Техніка, енергетика, транспорт АПК : всеукр. наук.-тех. журн. – Вінниця: ВНАУ, 2021.  – № 1 (112). – С. 88 – 99. (Index Copernicus, Google Scholar та ін.)
 102. Пазюк В.М., Шеманська Є.І., Пазюк Д.В. Раціональні режими сушіння насіння ріпаку // Техніка, енергетика, транспорт АПК : всеукр. наук.-тех. журн. – Вінниця: ВНАУ, 2021. № 3 (114). – С. 98 – 103. (Index Copernicus, Google Scholar та ін.)
 103. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Новікова Ю.П. Cтан технологій очищення стічних вод в Україні та світі // Теплофізика та Теплоенергетика, 2021. – 43 (1). – С. 5-12. DOI:https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.1 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал
 104. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Вишнєвський В.М., Граков Д.П., Граков О.П. Сушіння капусти білокачанної на конвективному сушильному стенді // Теплофізика та теплоенергетика, 2021. – 43 (3). – С. 24 – 29. DOI:https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.1 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал
 105. Lyashenko A.V. Іntensification of heat and mass transfer and dewateringof thermo labile organic materials // Наукові праці. Scientific Works, 2021. – Т. 85, № 1 С. 63 – 68. DOI:https://doi.org/10.15673/swonaft.v85i1.2071 (Index Copernicus, Google Schola), Фаховий журнал
 106. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Самойленко К.М. Комплексна енергоефективна теплотехнологі одержання антиоксидантного буряково-томатного барвнику та насіння томатів // Наукові праці. Scientific Works, 2021. – Т. 85, № 1 С. 34-41. DOI:https://doi.org/10.15673/swonaft.v85i1.2066. (Index Copernicus, Google Schola), Фаховий журнал
 107. Гусарова О.В., Михайлик В.А., Шапар Р.О. Вплив паротермічної обробки яблук на теплоту зневоднення // Наукові праці. Scientific Works, 2021. – Т. 85, № 1 – С. 55 – 62. DOI: https://doi.org/10.15673/swonaft.v85i1.2069. (Index Copernicus International, Google Scholar, CrossRef, OUCI, ORCID та ін.). Фаховий журнал
 108. Дмитренко Н.В., Шапар Р.О. Конвективне сушіння цукрововмісних паренхімних тканин дині // Наукові праці. Scientific Works, 2021. – Т. 85, № 1 С. 75 – 81. DOI:10.15673/swonaft.v85i1.2073 . (Index Copernicus International, ORCID, Google Scholar, AGRIS). Фаховий журнал
 109. Petrova Zh., Samoilenko K. Adsorption Properties of Combined Vegetable Powders // Energy Engineering and Control Systems, 2021. – Vol. 7, Nо. 1. – Р. 38 – 47. DOI:https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.038. (Index Copernicus, CrossRef). Фаховий журнал
 110. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Вишнєвський В.М., Граков Д.П. Напрями підвищення ефективності процесу сушіння в тунельних та комбінованих сушарках // Збірник наукових праць: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі / Харків: ХДУХТ, 2021. – Вип. 1 (33). – С. 109-130. DOI:10.5281/zenodo.5036102. (Index Copernicus, Google Scholar). Фаховий журнал
 111. Красник В.Г., Уланов М.М. Приклади використання теплових насосів на підприємствах вугільної промисловості України // Зб. наукових праць Академії гірничих наук України. Кривий ріг: Видавництво Криворізького національного університету, 2021. – С. 56-63. Фаховий журнал
 112. Уланов М.М. Повышение энергоэффективности сушки зерна за счет утилизации и рекуперации теплоты теплоносителя //Хранение и переработка зерна: научно-практический журнал:  Дніпро, 2021. – С. ISSN 2306-4498 (Print) Фаховий журнал
 113. Снєжкін Ю.Ф., Дабижа Н.А., Малащук Н.С. Енергоресурсозберігаючі технології зневоднення лікарських та пряно-ароматичних рослин Теплофізика та теплоенергетика, 2021. – 43 (4).- С. 7-16 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал
 114. Slobodianiuk K., Grakov O., Grakov D. Nature of the process and total duration of convective drying of colloid capillary-porous materials // Альманах науки. – 2021. – вип.6 (51). – С. 65-69.
 115. Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Новікова Ю.П., Вишнєвська Т.А. Адсорбція застарілих мулових відкладень, торфу, лузги гречки та композицій з них // Теплофізика та Теплоенергетика. 2021. 43 (4). С. 92-97. https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2021.11 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал
 116. Пазюк В.М. Сучасні підходи до вирішення проблеми підвищення енергоефективності сушіння насіннєвого зерна // Відновлювана енергетика, 2021, 4(67), С. 90-99. https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.4(67).90-99 (Google Scholar). Фаховий журнал
 117. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Новікова Ю.П., Петров А.І. Шляхи утилізації застарілих мулових відкладень на паливо // Екологічна безпека та природокористування, 2021, 40(4), С. 21–31. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.4.21-31 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.) Фаховий журнал
 118. Гусарова О.В. Кінетичний аналіз конвективного низько-температурного сушіння білих коренеплодів // Молодий вчений. – 2022. – № 7 (107). – С. 17-22. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-7-107-5. (наукометричний, Index Copernicus International, Google Scholar та ін.)
 119. Кириленко О.В., Снєжкін, Ю.Ф., Басок, Б.І., Базєєв, Є.Т. Енергетика України: ймовірні сценарії відновлення та розвитку // Вісник Національної академії наук України, (9), 2022, 22–37. https://doi.org/10.15407/visn2022.09.022 (ERIH PLUS)
 120. Снєжкін Ю. Ф. Нові технології і методи теплоенергопостачання в комунальній енергетиці // Вісник Національної академії наук України, (11), 2022, 46–53. https://doi.org/10.15407/visn2022.11.046 (ERIH PLUS)
 121. Петрова Ж.О., Кузнєцова І.В., Миринін А.І., Новікова Ю.П. Дослідження показника активності води для мулоторфяних гранул // Теплофізика та Теплоенергетика. 2022. 44 (1). С. 14-19. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2022.2 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал
 122. Petrova Zh. Investigation of Drying Process Kinetics of Composite Granules // Energy Engineering and Control Systems, Volume 8, Number 1, 2022. Pp. 20–27. (Index Copernicus, CrossRef). Фаховий журнал
 123. Пазюк В.М., Токарчук О.А. Основні характеристики осадів стічних вод // Техніка, енергетика, транспорт АПК, №1.  2022. С. 96 – 104. (Index Copernicus). Фаховий журнал
 124. Пазюк В.М., Дмитренко Н.В., Іванов С.О. Теплофізичні властивості насіння гарбуза та особливості його теплового сушіння // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки», Том 33 (72), № 2, 2022, с. 187 – 192. (Index Copernicus, CrossRef). Фаховий журнал
 125. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С., Граков О.П. Теоретичний аналіз сучасного стану переробки ягід лохини відомими методами сушіння // Наукові праці НУХТ 2022. Том 28, No3. С.123-143. DOI: 10.24263/2225-2924-2022-28-3-13. (Index Copernicus, Google Scholar та ін.) Фаховий журнал
 126. Снєжкін Ю. Ф., Корінчук Д.М. Торф – ефективний альтернативний вид палива. Теплофізика та теплоенергетика. 2022. Т.44. № 3. С.5-15. https://doi.org/10.31472/ttpe.3.2022.1 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал
 127. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С., Самойленко К.М., Вишнєвський В.М., Граков О.П. Research of the kinetics of the drying process of combined plant materials // Scientific Works, 2022. 86, 1, 69-77 DOI https://doi.org/10.15673/swonaft.v86i1.2406 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал
 128. Чмель В.М., Новікова І.П. Визначення кінетичних особливостей твердого палива // Теплофізика та теплоенергетика, 2022, 46(3), 90-98. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.3.2022.9 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.) Фаховий журнал
 129. Mykhailyk, V., Dmytrenko, N., Korinchevska, T., Parniakov, O., Snezhkin, Y. Study of the heat of dehydration of d–fructose solution // Scientific Works, 86(1), 2022. 17 – 22. https://doi.org/10.15673/swonaft.v86i1.2397 (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал
 130. Снєжкін Ю.Ф. Енергоефективні теплотехнології та обладнання для виробництва теплоти з відновлюваних джерел енергії // Теплофізика та Теплоенергетика, 2022, 46(4). (Index Copernicus, Google Scholar та ін.). Фаховий журнал
 131. Уланов М.М. Екологічні та економічні переваги виробництва водню біля існуючих блоків АЕС України // Збірка наукових праць XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теплова енергетика: шляхи реновації та розвитку», м. Київ, 2022 р. С.  163 – 168.
 132. Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. О., Новікова Ю. П., Петров А. І. Технологія комплексної переробки торфу // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К.: ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 20-22. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf
 133. Снєжкін Ю. Ф., Резакова Т. А. Стан та перспективи розвитку геотермальної енергетики України // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 45-49. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf
 134. Снєжкін Ю. Ф., Дабіжа Н. О., Малащук Н. С. Енергозберігаючі технології сушіння термолабільних матеріалів // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 49-53. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
 135. Чмель В. М., Новікова І. П. Газифікація побутових відходів // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С 161 -165. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
 136. Чмель В. М., Новікова І. П. Використання твердих міських відходів в якості альтернативного палива // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 165-169. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
 137. Кремньов В.О., Бєляєв Г.В., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Тимощенко А.В. Досвід розробки проєктів переведення енергогенеруючих об’єктів з природного газу на деревне паливо із місцевих відновлюваних ресурсів // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 177 -180. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
 138. Кремньов В. О., Бєляєв Г. В., Жуков К. Л., Корбут Н. С., Стецюк В. Г., Тимощенко А. В. Лісівництво і енергетика – нова зустріч після тимчасової розлуки // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 181-183. ISBN 978-966-8449-70-3.  http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
 139. Ляшенко А. В., Тимощенко А. В., Корбут Н. С., Стецюк В. Г. Розробка енергоефективної технології процесу сушіння відходів біомаси на прикладі тріски паливної // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 184-187. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
 140. Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. О., Новікова Ю. П. Способи переробки мулових відкладень // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 192 -195. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
 141. Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. О., Новікова Ю. П., Петров А. І. Дослідження кінетики процесу сушіння композиційних гранул на конвективному сушильному стенді // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 196-203. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
 142. Петрова Ж. О., Пазюк В. М., Вишнєвський В. М., Граков Д. П. Підвищення ефективності сушіння рослинної сировини в тунельних та комбінованих сушарках // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 203 – 220. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
 143. Petrova Zh., Samoilenko K., Novikova Yu., Petrov P. Equilibrium Humidity as One of Important Energy-Efficiency Indexes in Drying of Food Powder Materials of Biological Nature // Energy Engineering and Control Systems, 2022, Vol. 8, No. 2, pp. 90 – 97. https://doi.org/10.23939/jeecs2022.02.090. (Index Copernicus, CrossRef), Фаховий журнал
 144. Хомічак Л. М., Кузнєцова І. В., Пазюк В. М., Касамара А. С. Резистентний крохмаль у харчовій промисловості // Продовольчі ресурси, Т. 10 (2022), № 19, с.151-161 https://doi.org/10.31073/foodresources2022-19-17 . (Google Scholar), Фаховий журнал

ПАТЕНТИ

2016-2022

 1. Снежкин Ю.Ф., Шапар Р.О. Спосіб виробництва морквяних чипсів. Патент України на винахід № 111543 UA, МПК А23В 7/02 (2006.01), F 26В 3/02 (2006.01), А23L 19/00; -№ заявки а201500675; Заявл. 28.01.2015; Опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9.
 2. Снежкин Ю.Ф., Дабіжа Н.О., Муляр В.П., Корінчук Д.М., Демчук Д.Ю. Спосіб сушіння термолабільних матеріалів. Патент України на корисну модель № 106955 UA, МПК F 26В 3/00, F 26В 3/30 (2006.01), F 26В 21/04 (2006.01); -№ заявки u201512032; Заявл. 04.12.2015; Опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9.
 3. Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф. Спосіб одержання фолатовмісного порошку зі спаржевої квасолі та цибулі. Патент України на винахід № 112621 UA, МПК A23L 3/40 (2006.01), A23B 7/02 (2006.01), A23P 10/40 (2016.01), A23L 11/00, A23L 19/00; -№ заявки а201512279; Заявл. 11.12.2015; Опубл. 29.09.2016, Бюл. № 18.
 4. Завалий А.А., Снежкин Ю. Ф., Рутенко В. С. Сушильное устройство. Патент на полезную модель RU 157342 U1; Номер заявки 015113581/06, Заявлено 13.04.2015; Опубл. 27.11.2015.
 5. Снєжкін Ю.Ф., Михайлик В.А., Корінчевська Т.В. Електричний термоакумулятор. Патент України на винахід №113929 UA, МПК F24H 7/02, F24D 15/02; -№ заявки a201601173; Заявл. 02.2016; Опубл. 27.03.2017, Бюл.№ 6.
 1. Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Ловейко І.О., Петрова Ж.О. Установка для сушіння рослинної сировини. Патент України на винахід № UA 115015 C2 МПК (2017.01) F26B 9/00 F26B 9/06 (2006.01);  -№ заявки a 201612758; Заявл. 14.12.2016; Опубл. 28.08.2017, Бюл.№ 16.
 2. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Слободянюк К.С., Перепеличний О.В. Спосіб одержання фітоестрогенного порошку з сої та шпинату. Патент України на винахід № UA 115741 C2 МПК (2017.01), A23L 2/00, A23P 30/00, A23J 3/16 (2006.01); -№ заявки a 201613103; Заявл. 22.12.2016; Опубл. 11.12.2017, Бюл.№ 23.
 3. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О. Лінія для виробництва композиційних пребіотичних порошків з рослинної сировини. Патент України на корисну модель )UA №118949 U МПК (2017.01) A23B 7/02 (2006.01), A23L 3/40 (2006.01), A23L 19/15 (2016.01), F26B 17/00, F26B 15/16 (2006.01); -№ заявки a 201512273; Заявл. 11.12.2015; Опубл. 11.09.2017, Бюл.№ 17.
 4. Снєжкін Ю.Ф., Сорокова Н.М., Шапар Р.О. Стрічкова сушарка для термолабільних матеріалів. Патент України на винахід №113700 МПК A23B 7/02 (2006.01), F26B 15/18 (2006.01), F26B 17/04 (2006.01);  -№ заявки a 201600616; Заявл. 26.01.2016; Опубл. 27.02.2017, Бюл.№ 4.
 5. Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф. Харчовий концентрат супу швидкого приготування функціонального призначення. Патент України на винахід № 116737 МПК A23L 23/10 (2016.01); -№ заявки a 201703278; Заявл. 06.04.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл.№ 8.
 6. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Корінчук Д.М. Спосіб одержання органо-мінеральних добрив на основі гумінових речовин. Патент України на винахід № 117651  МПК (2018.01) C05F 11/02 (2006.01), B01F 3/00; -№ заявки a 201712024; Заявл. 07.12.2017; Опубл. 27.08.2018, Бюл.№ 16.
 7. Снєжкін Ю.Ф., Корінчук Д.М., Безгін М.М. Спосіб одержання висококалорійного біопалива. Патент України на винахід №116663 МПК (2018.01) C10L 5/44 (2006.01), C10L 9/08 (2006.01), C10B 49/02 (2006.01), C10B 53/02 (2006.01), C10F 7/00; -№ заявки a 201601166; Заявл. 11.02.2016; Опубл. 25.04.2018, Бюл.№ 8.
 8. Уланов М.М., Уланов М.М., Чалаєв Д.М. Універсальний електроводонагрівач Патент України на винахід №118151 МПК F24H 1/20 (2006.01); -№ заявки a 201709094; Заявл. 14.09.2017; Опубл. 26.11.2018, Бюл.№ 22.
 9. Уланов М.М., Уланов М.М., Малащук Н.С. Універсальний водонагрівач-кондиціонер Патент України на винахід №117648 МПК (2018.01) F25B 29/00, F25B 7/00, F25B 30/02 (2006.01), F24F 5/00, F24D 3/18 (2006.01), F24D 15/04 (2006.01); -№ заявки a 201711192; Заявл. 16.11.2017; Опубл. 27.08.2018, Бюл.№ 16.
 10. Снєжкін Ю.Ф., Шапар Р.О., Гусарова О.В. Спосіб виробництва чипсів з яблук з цукрово-кислотним індексом 16…20. Патент України на винахід №123213 МПК (2018.01) A23B 7/02 (2006.01), F26B 3/04 (2006.01), F26B 3/02 (2006.01), A23L 19/00; -№ заявки a 201600007; Заявл. 04.01.2016; Опубл. 26.02.2018, Бюл.№ 4.
 11. Кремньов В.О., Танчик О.Л., Михалевич В.В. Спосіб виробництва композиційного формованого біопалива із свинячого гною. Патент України на кор. модель №125758 МПК (2018.01) C10L 5/14 (2006.01), C10L 5/40 (2006.01), C10L 5/00; -№ заявки u201712395; Заявл. 14.12.2017; Опубл. 25.05.2018, Бюл.№ 10.
 12. Снєжкін Ю.Ф., Шапар Р.О.,Гусарова О.В. Спосіб одержання харчового продукту з батату. Патент України на винахід № 118532 МПК А23В 7/02; F26В 3/04; -№ заявки а201802816; Заявл. 20.03.2018; Опубл. 25.01.2019, бюл. № 2.
 13. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О. Спосіб одержання порошку з батату. Патент на винахід № 118428 A23L 19/10 (2016.01), A23L 19/15 (2016.01); -№ заявки a201802215; Заявл. 05.03.2018; Опубл. 10.01.2019, бюл. № 1/2019.
 14. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Спосіб одержання соєво-бататного функціонального порошку. Патент на винахід № 120145 МПК A23L 11/00, A23B 7/02 (2006.01), A23P 10/40 (2016.01); -№ заявки a201804144; Заявл. 16.04.2018, Опубл. 10.10.2019, бюл. № 19/2019.
 15. Чмель В.М., Новікова І.П. Пальниковий пристрій. Патент України на корисну модель №135494 МПК F23D 17/00; -№ заявки u201810752; Заявл. 31.10.2018; Опубл. 10.07.2019, бюл. № 13/20
 16. Кремньов В.О.,  Тимощенко А.В., Шпільберг Л.Ю., Жуков К.Л., Корбут Н.С. Спосіб довготривалого зберігання вологої паливної тріски з тонкоміру деревини. Патент України на корисну модель №142712 МПК F26B 9/00; C10L 5/00. № заявки U 201911829 від 11.12.2019 р. Опубл. 25.06.2020, бюл. № 12.
 17. Чмель В.М., Новікова І.П., Алексєєва Л.В. Прямовисна конічна піч для сипучого матеріалу. Патент України на корисну модель № 141189 МПК F27B 15/00; C04B 20/06 (2006.01). № заявки u201909444 від 20.08.2019. Опубл. 25.03.2020, бюл. № 6.
 18. Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж.О. Лінія для виробництва функціональних порошків з рослинної сировини. Патент України на корисну модель № 139693 МПК A23B 7/02 (2006.01), A23L 3/40 (2006.01), A23P 10/40 (2016.01). № заявки u201907715, заявл. 08.07.2019. Опубл. 10.01.2020, бюл. № 1
 19. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Дубовкіна І.О. Спосіб одержання біостимулятора росту рослин з гумусовмісної сировини. Патент України на винахід № 124029, МПК (2006): C10F 7/00, C05F 11/02 (2006.01), C09K 17/50 (2006.01), C09K 101/00 (2006.01). № заявки      a201907304, заявл. 01.07.2019, опубл. 07.07.2021, бюл. № 27.
 20. Снєжкін Ю. Ф., Шапар Р. О., Петрова Ж. О. Спосіб одержання сушеного продукту з кореню калгану. Патент України на винахід № 124128. МПК  F26B 3/02 (2006.01), A23B 7/02 (2006.01). № заявки a201911127, заявл. 13.11.2019, опубл. 21.07.2021, бюл. № 29
 21. Снєжкін Ю.Ф., Долінський А.А., Петрова Ж. О., Іваницький Г.К., Гартвіг А.П., Коник А. В., Гоженко Л. П. Пульсаційний кавітаційний апарат. Патент України на винахід № 124152. МПК  B01D 11/04 (2006.01), B01F 11/00. № заявки a201812730, заявл. 21.12.201, опубл. 28.07.2021, бюл. № 30.
 22. Снєжкін Ю.Ф., Шапар Р.О., Петрова Ж. О. Спосіб одержання харчового порошку з кореня імбиру. Патент України на винахід № 124170 МПК A23B 7/02 (2006.01), F26B 3/02 (2006.01). № заявки a201911129, заявл. 13.11.2019, опубл. 28.07.2021, бюл. № 30.
 23. Снежкин Ю.Ф., Петрова Ж.А., Сюн Цзянь. Линия для производства функциональных порошков из растительного сырья. Патент на полезную модель (Китай) № CN212393816U, заявл. 21.04.2021, опубл. 26.01.2021.
 24. Корінчук Д. М., Снєжкін. Ю. Ф., Дахненко В. Л. Спосіб сушіння композиційного матеріалу. Патент на винахід № 123440 (UA). МПК F26B3/24, F26B25/22, F26B11/04, F26B17/32 (2006.01). № заявки a201806201, заявл. 04.06.2018. Опубл. 07.04.2021, бюл. № 14/2021
 25. Корінчук Д.М., Снєжкін. Ю.Ф., Дахненко В.Л. Пристрій для сушіння композиційного матеріалу. Патент на винахід № 123439 (UA). МПК F26B11/04 (2006.01). № заявки a201806190, заявл. 04.06.2018. Опубл. 07.04.2021. Бюл № 14.
 26. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Новікова Ю.П., Петров А.І. Лінія для сушіння термолабільних матеріалів. Патент України на винахід № 125421. МПК F26B 15/16 (2006.01), A23L 3/40 (2006.01). № заявки a202003508, заявл. 10.06.2020. Опубл. 02.03.2022, бюл. № 9.
 27. Уланов М.М.; Уланов М.М.; Снєжкін Ю.Ф.; Малащук Н.С. Атомна електрична станція. Патент України на винахід № 125692. МПК G21D 1/00, F01K 13/00. № заявки a201812738, заявл. 21.12.2018. Опубл. 18.05.2022, бюл. № 20.
 28. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Дубовкіна І.О. Лінія з виробництва біостимулятора росту рослин. Патент України на винахід № 125855. МПК (2006) C10F 7/00, C05F 11/02 (2006.01), C05F 11/06 (2006.01), C09K 17/50 (2006.01), C09K 101/00. № заявки a201907283,  заявл. 01.07.2019р. Опубл. 22.06.2022, бюл. № 25.
返回顶部