Основні напрямки діяльності лабораторії

Розробка і застосування сучасних комп’ютерних методів і технологій для аналізу показників процесів тепломасопереносу в теплотехнологічних процесах енергетичного обладнання і установок, машинобудуванні, будівництві та ін. з метою оптимального проектування технологічних параметрів обладнання і прогнозування показників процесів.

Методологічною (фундаментальною) основою рішення прикладних задач аналізу, оптимізації та прогнозування показників процесів тепломасопереносу є розрахунково-експериментальний підхід, заснований на комп’ютерних (розрахункових) моделях, адекватність яких забезпечується шляхом параметричної або структурної ідентифікації з використанням експериментальної інформації про досліджуваний процес або об’єкт і розв’язанні зворотних задач.

Основним інструментарієм лабораторії є розроблені у відділі або відомі у світі сучасні комп’ютерні програми та технології, що використовуються вченими для аналізу, оптимізації та прогнозування показників процесів тепломасопереносу в теплотехнологічних процесах енергетичного обладнання і установок, машинобудуванні, будівництві та ін.

Зокрема, в лабораторії є ліцензії на використання програм STAR-CD, ANSYSCFD, FDS, Flow Nex, Windows Server, у яких реалізовані сучасні високоефективні чисельні алгоритми, що забезпечують розвязання нестаціонарних тривимірних задач практично будь-якої складності у області тепломасообміну, міцності конструкцій та гідроаеродинаміки. Гарантією якості програм є сертифікат ISO 9001. Вказані програмні продукти широко застосовуються провідними промисловими корпораціями та концернами світу, інжиніринговими фірмами та науково-дослідними центрами.

В лабораторії STAR-CD, ANSYS та Flow Nex є базовими комп’ютерними програмами для практичного застосування розрахунково-експериментального підходу до аналізу, оптимізації та прогнозування параметрів процесів тепломасообміну у теплотехнологічних процесах енергетичного обладнання і установках.

В лабораторії також розроблені спеціалізовані програми FRIEND, COLTAN та TABC для вирішення різного роду наукових та інженерних задач.

返回顶部