Основні напрямки діяльності лабораторії

Розробка і застосування сучасних комп’ютерних методів і технологій для аналізу показників процесів тепломасопереносу в теплотехнологічних процесах енергетичного обладнання і установок, машинобудуванні, будівництві та ін. з метою оптимального проектування технологічних параметрів обладнання і прогнозування показників процесів.

Методологічною (фундаментальною) основою рішення прикладних задач аналізу, оптимізації та прогнозування показників процесів тепломасопереносу є розрахунково-експериментальний підхід, заснований на комп’ютерних (розрахункових) моделях, адекватність яких забезпечується шляхом параметричної або структурної ідентифікації з використанням експериментальної інформації про досліджуваний процес або об’єкт і розв’язанні зворотних задач.

Основним інструментарієм лабораторії є розроблені у відділі або відомі у світі сучасні комп’ютерні програми та технології, що використовуються вченими для аналізу, оптимізації та прогнозування показників процесів тепломасопереносу в теплотехнологічних процесах енергетичного обладнання і установок, машинобудуванні, будівництві та ін.

Зокрема, в лабораторії є ліцензії на використання програм STAR-CD, ANSYSCFD, FDS, Flow Nex, Windows Server, у яких реалізовані сучасні високоефективні чисельні алгоритми, що забезпечують розвязання нестаціонарних тривимірних задач практично будь-якої складності у області тепломасообміну, міцності конструкцій та гідроаеродинаміки. Гарантією якості програм є сертифікат ISO 9001. Вказані програмні продукти широко застосовуються провідними промисловими корпораціями та концернами світу, інжиніринговими фірмами та науково-дослідними центрами.

В лабораторії STAR-CD, ANSYS та Flow Nex є базовими комп’ютерними програмами для практичного застосування розрахунково-експериментального підходу до аналізу, оптимізації та прогнозування параметрів процесів тепломасообміну у теплотехнологічних процесах енергетичного обладнання і установках.

В лабораторії також розроблені спеціалізовані програми FRIEND, COLTAN та TABC для вирішення різного роду наукових та інженерних задач.

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部