ТРИВИМІРНИЙ CFD-АНАЛІЗ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ОХОЛОДЖУВАНИХ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

За допомогою розробленої 3D CFD-моделі розраховується тепловий стан (повне тривимірне поле температур) охолоджувальної лопатки ГТД (рис. а) з урахуванням теплообміну між робочим газом, тілом лопатки та каналами охолоджуючого повітря (рис. b) у спряженій постановці, що дозволяє провести розрахунок термонапруженого стану лопатки (рис. с).

25-5 25-6 25-4
a b c

Комерційна пропозиція.

Розробка моделей термогазодинамічного стану лопаток з метою забезпечення необхідних параметрів системи охолодження.

 Публікації:

  1. Denis Yurchenko, Pavel KrukovskyFlow & thermal analysis of a turbine blade // CD-adapco dynamics 2.01. – 2008. – P. 5.
  2. Юрченко Д.Д., Резник С. Б., Круковский П.Г.Верификация трехмерной CFD-модели теплового состояния охлаждаемой лопатки ГТД по данным температурных измерений // Авиационно-космическая техника и технология. – 2007. – №8 (44). – С. 145-149.
  3. Юрченко Д. Д., Полубинский А. С., Яцевский В. А., Круковский П.Г.Трехмерная CFD–модель теплового состояния охлаждаемой лопатки газотурбинного двигателя в сопряжённой постановке // Доклады НАН Украины, сер. А, 2006, № 1, с. 88-94.
返回顶部