ТРИВИМІРНИЙ CFD-АНАЛІЗ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ОХОЛОДЖУВАНИХ ЛОПАТОК ГТД

За допомогою розробленої 3D CFD-моделі розраховується тепловий стан (повне тривимірне поле температур) охолоджувальної лопатки ГТД з урахуванням теплообміну між робочим газом, тілом лопатки та охолоджуючим повітрям у сполученої постановці, що дозволяє провести розрахунок термонапруженого стану лопатки (рис. 1).

25-5 25-6 25-4

Рис. 1  Модель лопатки, міжлопаткового каналу та поле температур

Побудована модель дозволяє виявляти зони локального перегріву.

 

Публікації:

  1. Denis Yurchenko, Pavel Krukovsky Flow & thermal analysis of a turbine blade // CD-adapco dynamics 2.01. – 2008. – P. 5.
  2. Юрченко Д.Д., Резник С. Б., Круковский П.Г. Верификация трехмерной CFD-модели теплового состояния охлаждаемой лопатки ГТД по данным температурных измерений // Авиационно-космическая техника и технология. – 2007. – №8 (44). – С. 145-149.
  3. Юрченко Д. Д., Полубинский А. С., Яцевский В. А., Круковский П.Г. Трехмерная CFD – модель  теплового  состояния охлаждаемой  лопатки  газотурбинного  двигателя в  сопряжённой  постановке // Доклады НАН Украины, сер. А, 2006, № 1, с. 88-94.
replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部