ОЦІНКА ВОГНЕСТІЙКОСТІ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ТРИБУН ТА НАВІСІВ НАД ТРИБУНАМИ СТАДІОНІВ УКРАЇНИ

 Проблема. В умовах пожежі збереження несучої здатності основних несучих елементів (колон, балок, ферм та ін.) впродовж заданого часу є першорядним завданням пожежної безпеки. Експериментальне визначення меж вогнестійкості в вогневих печах для деяких конструкцій неможливо, в цих випадках застосовується розрахунковий метод.

 Пропозиція вирішення проблеми. За допомогою розроблених 3D CFD моделей оцінюється вогнестійкість несучих конструкцій трибун та навісів над трибунами стадіонів України. Для цього розраховуються поля температур, визначаються локальні, максимальні та середні температури вздовж та по поперечним перетинах металевих конструкцій для оцінки їх вогнестійкості. В якості апробації моделі визначена вогнестійкість несучих металевих конструкцій покриття над трибунами стадіону НСК “Олімпійський” (м.Київ) (рис. 1).

 

26-10 26-11 26-12
а б в

   Рис. 1 Фото споруджуваних колон (а), загальна схема покриття (б) та окрема несуча металева колона навісу (в) над трибунами НСК «Олімпійський»

.

26-13 26-14 26-15
а б в

   Рис. 2. Модель трибуни, несучих конструкцій навісу над трибунами та осередок пожежі (а), розподіл температур в газовому середовищі в момент часу 150 хв. для різних сценаріїв пожежі (б, в).

В розглянутому прикладі оцінка вогнестійкості всієї конструкції навісу над трибунами НСК «Олімпійський» показала, що конструкція навісу має необхідну вогнестійкість при всіх сценаріях пожежі та ніяких додаткових заходів не потрібно. Такий висновок є далеко не очевидним без пророблених розрахунків, які необхідно проводити для всіх відповідальних об’єктів, особливо для стадіонів.

Публікації:

  1. Круковский П.Г., Чалая И.В. Аналіз теплового стану металевих конструкцій навісу над трибунами НСК  «Олімпійський» для  оцінювання їх вогнестійкості в умовах реальних пожеж // Збірник наукових праць “Пожежна безпека” Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,  № 5 – С. 14–
  2. Круковский П.Г., Чалая И.В., Перепелица М.С. Анализ теплового состояния металлических колонн стадиона НСК «Олимпийский» при воздействии реального пожара (вопросы верификации)// Пожежна безпека: теорія і практика. – 2013. – № 13. – С. 53-59.
replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部