ОЦІНКА ВОГНЕСТІЙКОСТІ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ТРИБУН ТА НАВІСІВ НАД ТРИБУНАМИ СТАДІОНІВ УКРАЇНИ

 Проблема. В умовах пожежі збереження несучої здатності основних несучих елементів (колон, балок, ферм та ін.) впродовж заданого часу є першорядним завданням пожежної безпеки стадіонів. Експериментальне визначення меж вогнестійкості в вогневих печах для деяких конструкцій неможливо, тому в цих випадках застосовується розрахунковий метод.

 Пропозиція вирішення проблеми. Оцінка вогнестійкість несучих конструкцій трибун та навісів над трибунами стадіонів України можлива за допомогою розроблених 3D CFD моделей. Вони дозволяють розраховувати поля температур і визначають локальні, максимальні та середні температури вздовж та в перетинах металевих конструкцій для оцінки їх вогнестійкості. Нижче наведено приклад моделі визначена вогнестійкість несучих металевих конструкцій покриття над трибунами стадіону НСК “Олімпійський” (м. Київ) (рис. 1). На рис. 1 фото споруджуваних колон (а), загальна схема трибун і колон (b), та окрема несуча металева колона навісу (с) над трибунами НСК «Олімпійський». На рис. 2. Показана модель трибуни, несучої конструкції навісу над трибуною та осередок пожежі (d), розподіл температур в повітрі в момент часу 150 хв. для різних сценаріїв пожежі (e) – відсутність вітру, (f) – вітер 8 м/с.

 

26-10 26-11 26-12
а b c

В розглянутому прикладі оцінка вогнестійкості всієї конструкції навісу над трибунами НСК «Олімпійський» показала, що конструкція навісу має необхідну вогнестійкість при всіх сценаріях пожежі та ніяких додаткових заходів не потрібно. Такий висновок є далеко не очевидним без представлених детальних розрахунків, які необхідно проводити для всіх відповідальних об’єктів, особливо для стадіонів.

.

26-13 26-14 26-15
d f e

 Комерційна пропозиція.

Оцінка вогнестійкості металевих конструкції необхідно проводити для всіх сценаріїв пожеж стадіонів за допомогою розроблених 3D CFD моделей, які дозволяють розраховувати поля температур і визначати максимальні та середні температури вздовж та в перетинах металевих конструкцій.

Публікації:

  1. Круковский П.Г., Чалая И.В.Аналіз теплового стану металевих конструкцій навісу над трибунами НСК  «Олімпійський» для  оцінювання їх вогнестійкості в умовах реальних пожеж // Збірник наукових праць “Пожежна безпека” Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,  № 5 – С. 14–
  2. Круковский П.Г., Чалая И.В., Перепелица М.С. Анализ теплового состояния металлических колонн стадиона НСК «Олимпийский» при воздействии реального пожара (вопросы верификации)// Пожежна безпека: теорія і практика. – 2013. – № 13. – С. 53-59.
返回顶部