МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНОГО ТА ВОЛОГОГО СТАНУ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТУ, А ТАКОЖ ПОШИРЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ ВСЕРЕДИНІ ТА ЗА ЙОГО МЕЖІ

 

Розглядаються моделі Нового Безпечного Конфайнменту (НБК), що будується біля Об’єкту «Укриття» (ОУ) Чорнобильської АЕС.

Обґрунтовується необхідність аналізу та прогнозування спільних термогазодинамічних та вологісних процесів в ОУ та НБК, які визначають 100-річний ресурс НБК. Для виконання аналізу та прогнозування термогазодинамічних процесів розроблена тривимірна комп’ютерна CFD-модель, що дозволила отримувати поля температур, швидкостей та вологостей з метою перевірки працездатності системи вентиляції НБК при різних можливих кліматичних умовах та відмовах вентиляційного обладнання.

 25-1  25-2
Поля температур в ряді перетинів моделі НБК Поле відносної вологості в ряді перетинів моделі НБК

Модель дозволила також проведення аналізу поширення радіоактивних аерозолів (РА) як в середині НБК, так і за його межами.

За допомогою розробленої моделі НБК виконуються розрахунки по поширенню радіоактивних аерозолів та отриманню розподілу РА в основному об’ємі НБК (рис. ліворуч) та після падіння важкого предмета на технологічну площадку (рис. праворуч).

 25-3  25-4
Поширення РА в обсязі НБК при викиді РА з реакторного залу Поширення РА в об’ємі НБК при падінні предмета на технологічну площадку

 

Розроблена модель термогазодинамічного стану НБК не має аналогів в світі та виконується за фінансової підтримки:

  1. НАН України – “Удосконалення методів та моделей аналізу і прогнозування термогазодинамічного стану та радіаційного забруднення наземних і підземних об’єктів при пожежах та аваріях (2014-2019 р.)”.
  2. NATO Science for Peace and Security Programme “REDEFINED CHERNOBYL CONFINEMENT MODEL – ASSISTING UKRAINE IN MANAGING THE RADIOACTIVE DUST DISTURBANCES AND LEAKS AND PROTECTING THEIR WORKERS (2014-2017)”.

 

Публікації:

  1. P. Krukovsky, Metel, V. Novikov Modeling of thermal and fluid dynamic state for New Safe Confinement for “Shelter object” Chornobyl NPP // Proceedings of the International Conference “Simulation 2012”, 15-17 May 2012, Institute for problems modeling in the energy sector.
  2. Долинский А.А., Круковский П.Г., Метель М.А., Полубинский А.С., Юрашева Е.А., Подзигун С.Г., Бороздин В. Анализ и прогнозирование термогазодинамических процессов в Новом Безопасном Конфайнменте и «Объекте Укрытие» Чернобыльской АЭС// Промышленная теплотехника. – –  т. 35, №1. – С.
  3. Круковський П.Г. Аналіз термогазодинамічного стану Нового Безпечного Конфайнменту і «Об’єкта Укриття» // Вісник Національної Академії України, 2014, №3, с.13-19.
replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部