Перелік установ, з якими співпрацює лабораторія

  • Інституту газу НАН України (м. Київ)
  • Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (Відділ фізико-хімії силікатних систем і базальтових волокон) (м. Київ)
  • ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного” (м. Харків)
  • Державна установа Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України (м. Київ)
  • НДІ лісового господарства та агромеліорації ім. Висоцького (м. Харків).
  • Національний університет біоресурсів та природоохорони України (м. Київ)
  • Державний науково-технологічний центр охорони родючості грунтів «Центрдержродючість» (м. Харків)
  • Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” Української академії аграрних наук (м. Харків)
  • Інститут сільськогосподарської мікробіології Української академії аграрних наук (м. Чернігів)
 • Інститут агроекології і природокористування Української академії аграрних наук (м. Київ)
返回顶部