Перелік проектів, що виконані та виконуються лабораторією за період 2010 – 2016р.р.

Відомча тематика

1.7.1.825 „Дослідження тепломасообміну при формуванні нових композиційних гранульованих палив з твердих відходів агропромислових підприємств”.

1.7.1.826 „Інтенсифікація тепломасообмінних процесів у технології розплавлення базальту та створення і відпрацювання головних зразків плавильних печей”.

1.7.1.832 „Розробка технології глибокого зневоднення екологічнобезпечних, вогнестійких теплоізоляційних виробів і головного зразка енергоефективної сушарки”.

1.7.1.848 „Інтенсифікація тепломасообміну при термообробці твердих дисперсних матеріалів та виробів на їх основі”.

1.7.1.868 „Дослідження тепломасообмінних процесів і розробка нових енергоефективних методів та технологічного обладнання виробництва біопалива з лісорослинницьких відходів”.

Цільова тематика

Договір №33 „Дослідження процесів тепломасопереносу та розробка технології утилізації вологих відходів тваринництва з одержанням твердих гранульованих палив”.

Відповідно до Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України “Біомаса як паливна сировина” (“Біопаливо”).

Господарча  тематика

Договір №2172 „Розроблення енергозберігаючої технології переробки мулових відкладень стічних вод шляхом їх газифікації”.

Відповідно до „Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку” (розпорядження Президії НАН України від 16.04.2015 № 286).

Договір №2161 „Участь у проведенні першої черги інноваційної модернізації багатостадійної технології та агрегату вироблення базальтового супертонкого волокна (БСТВ), з введенням  у промислову експлуатацію нових плавильних печей регенеративного та рекуперативного типів”.

返回顶部