Інформація про основних співробітників лабораторії

Кремньов В’ячеслав Олегович – завідуючий лабораторією ТМО ВР. Наукова діяльність спрямована на інтенсифікацію тепломасообмінних теплотехнологічних процесів (сушіння, концентрування, гігротермічна обробка, гомогенізація, емульгування, стерилізація). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Автор більше 100 наукових праць, в т.ч. 43 винаходів. Нагороджений двома золотими медалями ВДНГ СРСР. Був членом ВДНГ СРСР.

Створені технологічні лінії впроваджені на більш як 150 підприємствах у 6 галузях промисловості України і зарубіжжя. За висновками міжвідомчих приймальних комісій (в тому числі міжнародних) ряд розробок перевищував технічний рівень індустріально розвинених країн.

Абаржі Іван Іванович –  провідний науковий співробітник лабораторії ТМО ВР докт.техн. наук. Наукова діяльність спрямована на розвиток теорії процесів тепломасопереноса в полідисперсних пористих середовищах. Автор багатьох наукових праць, в тому числі двох монографій.

Шпільберг Леонід Юхимович – старший науковий співробітник лабораторії ТМО ВР. Наукова діяльність спрямована на розробку енергоефективних технологій та обладнання для їх апаратурного оформлення для різних галузей промисловості. Керує конструкторськими і проектними роботами. Має 26 публікацій, в т.ч. 11 винаходів. Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР.

Очолює проектно-конструкторські роботи з інноваційної модернізації багатостадійної теплотехнології виробництва базальтових волокон з створенням на їх основі нових вітчизняних екологічно чистих теплоізоляційних матеріалів.

 Чмель Валерій Миколайович – старший науковий співробітник лабораторії ТМО ВР. Наукова діяльність спрямована на дослідження процесів горіння в режимі самозаймання і створення на їх основі паливоспалюючих пристроїв на твердому, рідкому, газоподібному та альтернативних паливах. Є автором 66 наукових праць, в т.ч. 7 винаходів.

Тимощенко Андрій Володимировичпровідний науковий співробітник лабораторії ТМО ВР. Наукова діяльність спрямована на дослідження гідро-газодинамічних та тепломасообмінних високотемпературних процесів переносу в елементах промислового обладнання та розробці на їх основі енергоефективних процесів та пристроїв. Лауреат премії Верховної Ради України для найталановитішої молоді. Автор 39 наукових праць.

Бєляєв Георгій Валентинович – старший науковий співробітник лабораторії ТМО ВР. Наукова діяльність спрямована на дослідження та розробку систем автоматичного регулювання параметрів процесу сушіння та гранулювання мулових відкладень стічних вод з широким використанням теплової енергії довкілля (сонце, повітря) та вторинних енергоресурсів від процесів сушіння мулу та його газифікації.

 Ляшенко Андрій Володимирович – старший науковий співробітник лабораторії ТМО ВР. Наукова діяльність спрямована на створення та розробку енергоефективної техніки та технології переробки вторинних відходів. Є автором 32 наукових праць, в т.ч. них 10 патентів України.

 Бєляєва Ірина Павлівна – старший науковий співробітник лабораторії ТМО ВР. Наукова діяльність спрямована на визначення ресурсів лісорослинницьких відходів та розробку нових енергоефективних методів їх залучення до енергетичного використання.

返回顶部