ЛАБОРАТОРІЯ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ТА УСТАТКУВАННЯ

Історія 

Відділ створено в 2010 році шляхом об’єднання двох найстаріших відділів відділення тепломасообмінних процесів та пристроїв (ВТМО) – відділу тепломасообміну (створеного у 1959 році, очолюваного академіком Кремньовим О.О., к.т.н. Процишиним Б.М.) і відділу конвективних тепломасообмінних процесів та пристроїв (створеного 1968 році, очолюваного д.т.н. Боровським В.Р., д.т.н. Шелімановим В.О., Кремньовим В.О.).

Реорганізація була проведена з метою спрямування зусиль кваліфікованих фахівців, які мають значний практичний досвід, на вирішення актуальних для сьогодення задач: кардинального зниження питомих витрат на паливно-енергетичну складову та технологічну сировину у виробничо-технологічних процесах та комунальній енергетиці з широким застосуванням вторинних енергетичних та матеріальних ресурсів.

На сьогодні роботи відділу охоплюють високотемпературну переробку твердих дисперсних матеріалів природного походження з використанням вторинних сировинних та енергетичних ресурсів.

Від початку організації відділу його очолював к.т.н. Тимощенко Андрій Володимирович (докторантура ІТТФ НАНУ до 2017 р.).

Станом на 2016 р. відділ очолюєвав д.т.н. Абаржі Іван Іванович,

Станом на 2018 р. очолює лабораторію  – Кремньов В’ячеслав Олегович.

Кадровий склад лабораторії

Загальна чисельність  – 24 співробітники. З них 1 провідний науковий співробітник, 6 старших наукових співробітників, 3 наукових співробітники, 3 молодших наукових співробітники, 3 головних технолога, 2 провідних інженера.

Ступінь доктора наук має 1 співробітник, ступінь кандидата наук – 5 співробітників.

В лабораторії 1 докторант.

Контакти

03164, Київ, вул. Булаховского, 2

тел.:              (044) 424-14-47 (Абаржі І.І., Ляшенко А.В.)

                      (044) 424-32-85 (Кремньов В.О., Тимощенко А.В.)

                      (044) 424-11-56 (Шпільберг Л.Ю.)

                      (044) 453-28-65 (Чмель В.М.)

тел./факс.:     (044) 424-15-86 (Корбут Н.С.)

e-mail:           kremnev@ukr.net

Основні напрямки діяльності лабораторії

Комерційні пропозиції

Перелік проектів, що виконані та виконуються лабораторією за період 2010 – 2016 р.р.

Перелік установ, з якими співпрацює лабораторія

Основні публікації лабораторії

Інформація про основних співробітників лабораторії

返回顶部