Закупівлі ІТТФ НАН України У 2014 році

 

plan_zakupivli_2014

Переговорні процедури щодо закупівлі електроенергії

 

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35222202016749 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО банку 820019.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна пошта). Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова, 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057, тел.(044)456-64-98; факс.(044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 350 000,00 грн. (з ПДВ)(триста п’ятдесят тисяч гривень, 00 коп. з ПДВ).

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю : www.ittf.kiev.ua.

4.Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11.1 – Енергія електрична.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 230 000 кВт.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За місцезнаходженням замовника вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 грудня по 31 грудня 2014 р.

5. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори. Публічне акціонерне товариство «Київенерго», пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

6. Інформація про ціну пропозиції. 230 000 кВт, 350 000,00 грн. (з ПДВ)(триста п’ятдесят тисяч гривень, 00 коп. з ПДВ).

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 р. застосовується переговорна процедура закупівлі (ч.2 ст.39) – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.
Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 р. застосовується переговорна процедура закупівлі (ч.2 ст.39).

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417118.
1.3. Місцезнаходження: вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057, тел.(044)456-64-98; факс.(044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com
1.5 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі . 13.11.2014 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11.1 – Енергія електрична.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 230 000 кВт.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За місцезнаходженням замовника вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 грудня по 31 грудня 2014 р.

3. Інформація про учасника процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Публічне акціонерне товариство «Київенерго».
3.2. Код за ЄДРПОУ. 00131305.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс – пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі.
Послуги з постачання електричної енергії ІТТФ НАН України надаються ПАТ «Київенерго», яка є монополістом у даному сегменті ринку по наданню електричної енергії і яку Антимонопольним комітетом України внесено до Переліку суб’єктів природних монополій міста Києва.

6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
Протокол переговорів між ІТТФ НАН України та ПАТ «Київенерго» від 13.11.2014 р.
Лист Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України (№26-01/504 від 31.01.12)

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11.1 – Енергія електрична.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 230 000 кВт.
2.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг. вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг з 1 грудня по 31 грудня 2014 р.

3. Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 193175, (ТРП) «ВДЗ» №131(18.11.2014) від 18.11.2014 року.

5. Учасник-переможець.
5.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго».
5.2. Код за ЄДРПОУ. 00131305.
5.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

6. Ціна акцептованої пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.
350 000,00 грн. (з ПДВ)  (цифрами)
Триста п’ятдесят тисяч гривень,00коп.(з ПДВ)  (словами)
.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції за результатами переговорної процедури закупівлі. 19.11.2014 р.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю з 2 грудня по 5 грудня 2014 р.

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет.

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11.1 – Енергія електрична.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 230 000кВт.
3.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг. вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 грудня по 31 грудня 2014 року.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування переговорної процедури закупівлі www.ittf.kiev.ua.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 193175, «ВДЗ» №131(18.11.2014) від 18.11.2014 року.
4.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 193175/1, «ВДЗ» №131(18.11.2014) від 18.11.2014 року.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 196009 «ВДЗ» №135(24.11.2014) від 24.11.2014 року.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 13.11.2014р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго»
6.2. Код ЄДРПОУ. 00131305.
6.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс. пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 19.11.2014 року.
7.2. Дата укладання договору про закупівлю. 02.12.2014 року.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
350 000,00 грн. (з ПДВ)(цифрами)
триста п’ятдесят тисяч гривень, 00 коп. (з ПДВ) ( словами)
7.4. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедура закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№1 від 08.12.2014 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, кімната № 221, м.Київ, 03057, тел. (044)456-64-98; факс. (044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування . Код 35.11.1 – Енергія електрична.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 230 000 кВт.
2.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг. вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – з 1 грудня по 31 грудня 2014 року.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі . www.ittf.kiev.ua.
3.2. Дата оприлюднення та номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Оголошення № 193175, «ВДЗ» №131(18.11.2014) від 18.11.2014 року.
3.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Оголошення № 193175/1, «ВДЗ» №131(18.11.2014) від 18.11.2014 року.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Оголошення № 196009 «ВДЗ» №135(24.11.2014) від 24.11.2014 року.
3.5. Дата оприлюднення та номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Оголошення № 204411 «ВДЗ» №144(05.12.2014) від 05.12.2014 року.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 13.11.2014р.

5. Інформація щодо проведення переговорів. 13.11.2014р., 9:00, пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
350 000,00 грн. ( з ПДВ) (цифрами)
Триста п’ятдесят тисяч гривень, 00 коп. ( з ПДВ) ( словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго» .
7.2. Код за ЄДРПОУ: 00131305.
7.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс. пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.  02.12.2014 р.
Сума договору про закупівлю.
350 000,00 грн. (в т.ч. з ПДВ- 58 333,33 грн.) (цифрами)
триста п’ятдесят тисяч гривень, 00 коп.. ( в т.ч. ПДВ- п’ятдесят вісім тисяч триста тридцять три грн., 33 коп.) ( словами)

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Учасник переговорної процедури закупівлі Публічне акціонерне товариство «Київенерго» надав всі необхідні та відповідні установленим законодавством вимогам документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

11. Інша інформація.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товар, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосував переговорну процедуру закупівлі.
Послуги з постачання електричної енергії ІТТФ НАН України надаються ПАТ «Київенерго», яка є монополістом у даному сегменті ринку по наданню послуг з постачання електричної енергії і яку Антимонопольним комітетом України внесено до Переліку суб’єктів природних монополій міста Києва.
Лист Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України (№26-01/504 від 31.01.12)
Протокол переговорів між ІТТФ НАН України та ПАТ «Київенерго» від 13.11.2014р.
Дата акцепту пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі 19.11.2014 р.

12. Склад комітету з конкурсних торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів – Басок Б.І., заступник директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики НАН України;
Члени комітету з конкурсних торгів:
Євсютін І.Є. – заступник директора з загальних питань ІТТФ НАН України;
Москальова В.О. – головний бухгалтер ІТТФ НАН України;
Чайка О.І. – учений секретар ІТТФ НАН України;
Секретар комітету з конкурсних торгів – Дашковська І.Л., молодший науковий співробітник ІТТФ НАН України.

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                                                                       Б.І. Басок

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
ЗАКУПІВЛЬ ІТТФ НАН УКРАЇНИ НА 2014 РІК

Зміни до річного плану закупівель на 2014 рік

 

 

 

Переговорні процедури щодо закупівлі електроенергії

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35222202016749, 35217002016749 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО банку 820019.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна пошта). Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057,тел.(044)456-64-98; факс.(044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
2 700 000,00 грн. (з ПДВ)(два мільйони сімсот тисяч гривень, 00 коп. з ПДВ).

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю : www.ittf.kiev.ua.

4.Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11.1 – Енергія електрична.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.1 788 316 кВт.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За місцезнаходженням замовника вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 січня по 31 грудня 2015 р.

5. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори. Публічне акціонерне товариство «Київенерго», пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

6. Інформація про ціну пропозиції. 2 700 000,00 грн. (з ПДВ)( два мільйони сімсот тисяч гривень, 00 коп. з ПДВ).

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 р. застосовується переговорна процедура закупівлі (ч.2 ст.39) – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.
Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 р. застосовується переговорна процедура закупівлі (ч.2 ст.39).

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417118.
1.3. Місцезнаходження: вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057, тел.(044)456-64-98; факс.(044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com
1.5 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі . 17.12.2014 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11.1 – Енергія електрична.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 788 316 кВт.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За місцезнаходженням замовника вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 січня по 31 грудня 2015 р.

3. Інформація про учасника процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Публічне акціонерне товариство «Київенерго».
3.2. Код за ЄДРПОУ. 00131305.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс – пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі .
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі.
Послуги з постачання електричної енергії ІТТФ НАН України надаються ПАТ «Київенерго», яка є монополістом у даному сегменті ринку по наданню електричної енергії і яку Антимонопольним комітетом України внесено до Переліку суб’єктів природних монополій міста Києва.

6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
Протокол переговорів між ІТТФ НАН України та ПАТ «Київенерго» від 17.12.2014 р.
Лист Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України (№26-01/504 від 31.01.12)

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11.1 – Енергія електрична.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 788 316 кВт.
2.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг. вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг з 1 січня по 31 грудня 2015 р.

3. Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Оголошення № 217838, «ВДЗ» №155(22.12.2014) від 22.12.2014 року.

5. Учасник-переможець.
5.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго».
5.2. Код за ЄДРПОУ. 00131305.
5.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

6. Ціна акцептованої пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.
2 700 000,00 грн. (з ПДВ)
(цифрами)
( два мільйони сімсот тисяч гривень, 00 коп. з ПДВ).
( словами)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції за результатами переговорної процедури закупівлі. 24.12.2014 р.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю з 12 січня по 20 січня 2015 р.

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет.

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11.1 – Енергія електрична.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 788 316 кВт.
3.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг.
вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057 3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 січня по 31 грудня 2015 року.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування переговорної процедури закупівлі www.ittf.kiev.ua.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 217838, «ВДЗ» №155(22.12.2014) від 22.12.2014 року. 4.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 217838/1, «ВДЗ» №155(22.12.2014) від 22.12.2014 року. 4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 225693, «ВДЗ» №160(29.12.2014) від 29.12.2014 року.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 17.12.2014р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго»
6.2. Код ЄДРПОУ. 00131305.
6.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс. пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 24.12.2014 року.
7.2. Дата укладання договору про закупівлю.14.01.2015 року.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
2 700 000,00 грн. (з ПДВ) (цифрами)
( словами) два мільйони сімсот тисяч гривень, 00 коп. (з ПДВ).
7.4. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедура закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№1 від 20.01.2015 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, кімната № 221, м.Київ, 03057, тел. (044)456-64-98; факс. (044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування . Код 35.11.1 – Енергія електрична.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 788 316 кВт.
2.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг.
вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – з 1 січня по 31 грудня 2015 року.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі . www.ittf.kiev.ua.
3.2. Дата оприлюднення та номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 217838, «ВДЗ» №155(22.12.2014) від 22.12.2014 року. 3.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 217838/1, «ВДЗ» №155(22.12.2014) від 22.12.2014 року. 3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 225693 «ВДЗ» №160(29.12.2014) від 29.12.2014 року. 3.5. Дата оприлюднення та номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 014419 «ВДЗ» №171(19.01.2015) від 19.01.2015 року.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 17.12.2014р.

5. Інформація щодо проведення переговорів. 17.12.2014р., 9:00, пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
2 700 000,00 грн. (з ПДВ) (цифрами)
( словами) два мільйони сімсот тисяч гривень, 00 коп. (з ПДВ)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго» .
7.2. Код за ЄДРПОУ: 00131305.
7.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс. пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 14.01.2015 р. Сума договору про закупівлю.
2 700 000,00 грн. ( в т.ч. ПДВ – 450 000,00 грн.) (цифрами)
( словами) два мільйони сімсот тисяч гривень, 00 коп.( в т.ч. ПДВ- чотириста п’ятдесят тисяч гривень, 00 коп.)
.

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно
до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Учасник переговорної процедури закупівлі Публічне акціонерне товариство «Київенерго» надав всі необхідні та відповідні установленим законодавством вимогам документи,
що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

11. Інша інформація.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товар, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені,
виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосував переговорну процедуру закупівлі.
Послуги з постачання електричної енергії ІТТФ НАН України надаються ПАТ «Київенерго»,
яка є монополістом у даному сегменті ринку по наданню послуг з постачання електричної енергії і яку Антимонопольним комітетом України внесено до Переліку суб’єктів природних монополій міста Києва.
Лист Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України (№26-01/504 від 31.01.12)
Протокол переговорів між ІТТФ НАН України та ПАТ «Київенерго» від 17.12.2014р.
Дата акцепту пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі 24.12.2014 р.

12. Склад комітету з конкурсних торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів – Басок Б.І., заступник директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики НАН України;
Члени комітету з конкурсних торгів:
Євсютін І.Є. – заступник директора з загальних питань ІТТФ НАН України;
Москальова В.О. – головний бухгалтер ІТТФ НАН України;
Чайка О.І. – учений секретар ІТТФ НАН України;
Секретар комітету з конкурсних торгів – Дашковська І.Л., молодший науковий співробітник ІТТФ НАН України.

Заст. директора ІТТФ НАН України чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

Звіт про виконання договору

    • Переговорні процедури щодо закупівлі теплової енергії

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35222202016749, 35217002016749 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО банку 820019.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна пошта). Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057,тел.(044)456-64-98; факс.(044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 3 523 440,00 грн. (з ПДВ)(три мільйони п’ятсот двадцять три тисячі чотириста сорок гривень, 00 коп. з ПДВ).

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю : www.ittf.kiev.ua.

4.Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 3180 Гкал.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За місцезнаходженням замовника вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 січня по 31 грудня 2015 р.

5. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори. Публічне акціонерне товариство «Київенерго», пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

6. Інформація про ціну пропозиції. 3 523 440,00 грн. (з ПДВ)(три мільйони п’ятсот двадцять три тисячі чотириста сорок гривень, 00 коп. з ПДВ).

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 р. застосовується переговорна процедура закупівлі (ч.2 ст.39) – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.
Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 р. застосовується переговорна процедура закупівлі (ч.2 ст.39).

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417118.
1.3. Місцезнаходження: вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057, тел.(044)456-64-98; факс.(044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com
1.5 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі . 18.12.2014 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 3180 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За місцезнаходженням замовника вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 січня по 31 грудня 2015 р.

3. Інформація про учасника процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Публічне акціонерне товариство «Київенерго».
3.2. Код за ЄДРПОУ. 00131305.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс – пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі .
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі.
Послуги з постачання електричної енергії ІТТФ НАН України надаються ПАТ «Київенерго», яка є монополістом у даному сегменті ринку по наданню електричної енергії і яку Антимонопольним комітетом України внесено до Переліку суб’єктів природних монополій міста Києва.

6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
Протокол переговорів між ІТТФ НАН України та ПАТ «Київенерго» від 18.12.2014 р.
Лист Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України (№26-01/504 від 31.01.12)

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет.

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 3180 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг. вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 січня по 31 грудня 2015 року.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування переговорної процедури закупівлі www.ittf.kiev.ua.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Оголошення № 219398, «ВДЗ» №156(23.12.2014) від 23.12.2014 року.
4.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Оголошення № 219398/1, «ВДЗ» №156(23.12.2014) від 23.12.2014 року.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 18.12.2014р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго»
6.2. Код ЄДРПОУ. 00131305.
6.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс. пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції.
7.2. Дата укладання договору про закупівлю.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
(цифрами)
(словами)
7.4. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедура закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення. 25.12.2014 р.
8.2. Підстава. Некоректно опублікована інформація про обсяг закупівлі. (ч.5 ст.39)

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№2 від 20.01.2015 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).
Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, кімната № 221, м.Київ, 03057, тел. (044)456-64-98; факс. (044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування . Код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 3180 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг.
вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – з 1 січня по 31 грудня 2015 року.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі . www.ittf.kiev.ua.
3.2. Дата оприлюднення та номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 219398, «ВДЗ» №156(23.12.2014) від 23.12.2014 року.
3.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 219398/1, «ВДЗ» №156(23.12.2014) від 23.12.2014 року.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
3.5. Дата оприлюднення та номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 227611 «ВДЗ» №161(30.12.2014) від 30.12.2014 року.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 18.12.2014р.

5. Інформація щодо проведення переговорів. 18.12.2014р., 9:00, пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
3 523 440,00 грн. (з ПДВ) (цифрами)
( словами) (Три мільйони п’ятсот двадцять три тисячі чотириста сорок гривень, 00 коп. з ПДВ).

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго» .
7.2. Код за ЄДРПОУ: 00131305.
7.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс. пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
Сума договору про закупівлю.
(цифрами)
. ( словами)

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.25.12.2014. Некоректно оприлюднена інформація про обсяг закупівлі (ч.5 ст.39).

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Учасник переговорної процедури закупівлі Публічне акціонерне товариство «Київенерго» надав всі необхідні та відповідні установленим законодавством вимогам документи,
що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

11. Інша інформація.

12. Склад комітету з конкурсних торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів – Басок Б.І., заступник директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики НАН України;
Члени комітету з конкурсних торгів:
Євсютін І.Є. – заступник директора з загальних питань ІТТФ НАН України;
Москальова В.О. – головний бухгалтер ІТТФ НАН України;
Чайка О.І. – учений секретар ІТТФ НАН України;
Секретар комітету з конкурсних торгів – Дашковська І.Л., молодший науковий співробітник ІТТФ НАН України.

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

    • Переговорні процедури щодо закупівлі теплової енергії

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35222202016749, 35217002016749 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО банку 820019.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна пошта). Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057,тел.(044)456-64-98; факс.(044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 3 647 765,00 грн. (з ПДВ)(три мільйони шістсот сорок сім тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень, 00 коп. з ПДВ).

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю : www.ittf.kiev.ua.

4.Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2750 Гкал.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За місцезнаходженням замовника вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 січня по 31 грудня 2015 р.

5. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори. Публічне акціонерне товариство «Київенерго», пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

6. Інформація про ціну пропозиції. 3 647 765,00 грн. (з ПДВ)(три мільйони шістсот сорок сім тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень, 00 коп. з ПДВ).

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 р. застосовується переговорна процедура закупівлі (ч.2 ст.39) – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.
Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 р. застосовується переговорна процедура закупівлі (ч.2 ст.39).

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

 

ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417118.
1.3. Місцезнаходження: вул. Желябова , 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057, тел.(044)456-64-98; факс.(044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com 1.5 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі . 25.12.2014 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2750 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За місцезнаходженням замовника вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 січня по 31 грудня 2015 р.

3. Інформація про учасника процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Публічне акціонерне товариство «Київенерго».
3.2. Код за ЄДРПОУ. 00131305.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс – пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі .
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі. Послуги з постачання електричної енергії ІТТФ НАН України надаються ПАТ «Київенерго», яка є монополістом у даному сегменті ринку по наданню електричної енергії і яку Антимонопольним комітетом України внесено до Переліку суб’єктів природних монополій міста Києва.

6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
Протокол переговорів між ІТТФ НАН України та ПАТ «Київенерго» від 25.12.2014 р.
Лист Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України (№26-01/504 від 31.01.12)

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2750 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг.
вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг з 1 січня по 31 грудня 2015 р.

3. Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 227635, «ВДЗ» №161(30.12.2014) від 30.12.2014 року.

5. Учасник-переможець.
5.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго».
5.2. Код за ЄДРПОУ. 00131305.
5.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

6. Ціна акцептованої пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.
3 647 765,00 грн. (з ПДВ) (цифрами)
(три мільйони шістсот сорок сім тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень, 00 коп. з ПДВ) ( словами)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції за результатами переговорної процедури закупівлі. 31.12.2014 р.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю з 19 січня по 23 січня 2015 р.

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет.

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2750 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг.
вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 січня по 31 грудня 2015 року.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування переговорної процедури закупівлі www.ittf.kiev.ua.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 227635, «ВДЗ» №161(30.12.2014) від 30.12.2014 року.
4.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 227635/1, «ВДЗ» №161(30.12.2014) від 30.12.2014 року.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 004325, «ВДЗ» №165(12.01.2015) від 12.01.2015 року.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.25.12.2014р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго»
6.2. Код ЄДРПОУ. 00131305.
6.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс. пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 31.12.2014 року.
7.2. Дата укладання договору про закупівлю.20.01.2015 року.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
3 647 765,00 грн. (з ПДВ) (цифрами)
три мільйони шістсот сорок сім тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень, 00 коп. (з ПДВ) (словами)
7.4. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедура закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№3 від 27.01.2015 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут технічної теплофізики НАН України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417118.
1.3. Місцезнаходження. вул. Желябова , 2А, кім. №221, м. Київ, 03057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку,
електронна адреса). Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова , 2А, кімната № 221, м.Київ, 03057, тел. (044)456-64-98; факс. (044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування . Код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2750 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг.
вул. Желябова , 2А, м. Київ, 03057
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – з 1 січня по 31 грудня 2015 року.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі . www.ittf.kiev.ua.
3.2. Дата оприлюднення та номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 227635, «ВДЗ» №161(30.12.2014) від 30.12.2014 року.
3.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 227635/1, «ВДЗ» №161(30.12.2014) від 30.12.2014 року.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 004325, «ВДЗ» №165(12.01.2015) від 12.01.2015 року.
3.5. Дата оприлюднення та номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оголошення № 021999 «ВДЗ» №176(26.01.2015) від 26.01.2015 року.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 25.12.2014р.

5. Інформація щодо проведення переговорів. 25.12.2014р., 9:00, пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
3 647 765,00 грн. (з ПДВ) (цифрами)
три мільйони шістсот сорок сім тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень, 00 коп. (з ПДВ) ( словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Київенерго» .
7.2. Код за ЄДРПОУ: 00131305.
7.3. Місцезнаходження , телефон, телефакс. пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60.

8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 20.01.2015 р.
Сума договору про закупівлю.
3 647 765,00 грн. ( в т.ч. ПДВ- 607 960,83 грн.)(цифрами)
три мільйони шістсот сорок сім тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень, 00 коп. (в т.ч. ПДВ – шістсот сім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень, 83 коп.)( словами)

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Учасник переговорної процедури закупівлі Публічне акціонерне товариство «Київенерго» надав всі необхідні та відповідні установленим законодавством вимогам документи,
що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

11. Інша інформація.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товар, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем),
за відсутності при цьому альтернативи, замовник застосував переговорну процедуру закупівлі. Послуги з постачання електричної енергії ІТТФ НАН України надаються ПАТ «Київенерго»,
яка є монополістом у даному сегменті ринку по наданню послуг з постачання пари та гарячої води і яку Антимонопольним комітетом України внесено до Переліку суб’єктів природних монополій міста Києва.
Лист Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України (№26-01/504 від 31.01.12)
Протокол переговорів між ІТТФ НАН України та ПАТ «Київенерго» від 25.12.2014р.
Дата акцепту пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі 31.12.2014 р.

12. Склад комітету з конкурсних торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів – Басок Б.І., заступник директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики НАН України;
Члени комітету з конкурсних торгів:
Євсютін І.Є. – заступник директора з загальних питань ІТТФ НАН України;
Москальова В.О. – головний бухгалтер ІТТФ НАН України;
Чайка О.І. – учений секретар ІТТФ НАН України;
Секретар комітету з конкурсних торгів – Дашковська І.Л., молодший науковий співробітник ІТТФ НАН України.

Заст. директора ІТТФ НАН України
чл.-кор. НАН України                                     Б.І. Басок

Звіт про виконання договору

 

返回顶部