Центр колективного користування науковими приладами НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про центр колективного користування  науковими приладами/обладнанням

Створений при Інституті технічної теплофізики НАН України

Керівник центру:

д-р техн. наук Ободович Олександр Миколайович.

Тел. (044) 424-31-85;

Е-mail: ittftds@ukr.net

Відповідальний за експлуатацію мікроскопа Axio Imager Z1m:

Провідний науковий співробітник,  к.т.н. Целень Богдан Ярославович

Тел. (044) 424-14-96;

E-mail: ittf_tds@ukr.net

Прилад запущено в експлуатацію Інститутом технічної теплофізики НАН України в 2008 році згідно програми централізованого придбання імпортних наукових приладів та обладнання за рахунок бюджетних коштів НАН України. В 2019 році проведено модернізацію приладу.

СВІТЛОВИЙ МІКРОСКОП AXIO IMAGER Z1M

(CARL ZEISS, НІМЕЧЧИНА)

Технічні характеристики:

Axio Imager Z1m – універсальний моторизований світловий мікроскоп. Оснащений:

·        об’єктивами з пласким по полю зображенням EC «Plan-Neofluar» 5х/0,16 М27; 10х/0,3 М27; 20х/0,5 М27; 40х/0,75 М27; 100х/1,30 Oil М27;

·        IC2S-оптикою надвисокої роздільної здатності і контрасту;

·        комплектом флуоресцентних світлофільтрів 44 FITS (збудження люмінесценціі в діапазоні 431-504 нм, діапазон емісії від 474 нм);  02 EX G 365, BS FT 395, EM LP 420 (збудження люмінесценціі в діапазоні 350-370 нм, діапазон емісії від 420 нм); 15 EX BP 546/12, BS FT 580, EM LP 590 (збудження люмінесценціі в діапазоні 535-550 нм, діапазон емісії від 590 нм); 55 HE CFP + YFP EX (CFP) BP 427/14, EX (YFP) BP 504/17, BS DFT 440+520, EM DBP 464/32+547/43 (збудження люмінесценції в діапазоні 415-440 нм, діапазон емісії в діапазоні 430-490нм та 500-580нм).

Методи дослідження і контрастування: світле поле, поляризація, темне поле, люмінесценція, диференційно-інтерференційний контраст.

Загальні положення

Згідно положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України (ЦККП) Інститут технічної теплофізики НАН України бере на себе зобов’язання забезпечувати якісну та надійну роботу обладнання, його фахове обслуговування та створювати умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України.

Порядок надання послуг

Наукові організації та установи НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України (далі –замовник), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (далі – Бюро ВФТПЕ НАН України) свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП (згідно з п. 3.2. Положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України).

Директор Інституту технічної теплофізики НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро ВФТПЕ НАН України, затверджує графік надання послуг установам НАН України.

Порядок оформлення заявок та виконання робіт

Установа НАН України (Замовник) повинні подати заявку на ім’я голови Центру (Виконавець), підписану керівником та завірену печаткою.

Замовник та Виконавець укладають угоду про проведення робіт на наукових приладах.

Виконання замовлень для установ НАН України проводиться згідно з графіком, узгодженим з Бюро ВФТПЕ НАН України та Інститутом технічної теплофізики НАН України.

Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно розрахунку витрат.

Платні послуги з використанням приладів Центру НАН України для потреб інших замовників надаються згідно чинного законодавства України.

За додатковою інформацією просимо звертатися до відповідального за експлуатацію приладу.

返回顶部