ПОВІДОМЛЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

30 березня 2017 р. відбулося розширене засідання Вченої ради ІТТФ НАН України. На засіданні було розглянуто наступні питання:

  1. Звіти молодих вчених – стипендіатів Президента України та НАН України. Звіти затверджено.
  2. Наукова доповідь і звіт відділу ВПТТ. Роботу відділу визнано задовільною, ухвалено рішення щодо покращення її ефективності.
  3. Звіт щодо фінансово-економічної діяльності Інституту за 2016 р. та бюджет на 2017 р. Прийнято рішення: матеріали звіту направити завідуючим відділами для ознайомлення, а обговорення звіту провести на засіданні дирекції і зав. відділами.