ПОВІДОМЛЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

15 грудня 2016 р. відбулося засідання Вченої ради ІТТФ НАН України. На

засіданні було розглянуто наступні питання:

  1. Доповідь Директора Інституту чл.-кор. Ю.Ф. Снєжкіна про стратегію

розвитку ІТТФ НАН України на 2017-2026 рр. В результаті обговорення дану

стратегію прийнято за основу з необхідністю врахування зауважень членів

ради.

  1. Про результати заходів з енергозбереження в Інституті. В результаті

тривалої дискусії прийнято рішення про продовження обмеження подачі

електроенергії і тепла у визначені робочі дні та продовження роботи

аудиторської комісії для контролю за витратами енергоносіїв і надання

пропозицій щодо їх економії.

  1. Погоджено Положення Ради молодих учених Інституту.