ПОВІДОМЛЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Відбулося засідання Вченої ради ІТТФ
24 листопада 2016 р. відбулося засідання Вченої ради ІТТФ. На засіданні було розглянуто наступні питання:
1. Доповідь відповідального редактора журналу, к.т.н. Шморгуна В.В. про журнал ІТТФ НАН України. В результаті обговорення прийнято рішення про невідкладні заходи щодо внесення журналу до наукометричних баз даних.
2. Про заходи щодо економії енергоресурсів. В результаті тривалої дискусії прийнято рішення про обмеження подачі електроенергії і тепла у визначені робочі дні та створення аудиторської комісії для контролю за витратами енергоносіїв і надання пропозицій щодо їх економії.