Науковці Інституту технічної теплофізики НАН України лауреати  Державних премій в галузі науки і техніки та премій НАН України 


п/п
РікНазва преміїЗміст наукових досягненьПІБ вчених
11950Державна премія СРСРЗа дослідження в галузі гірничої теплофізики.О.О. Кремньов,
О.Н. Щербань,
В.П. Черняк
21976Премія НАН України
ім. Г.Ф. Проскури
За цикл праць з теорії перенесення енергії і речовинЄ.В. Толубінський
(посмертно),
О.А. Гречаний,
В.С. Новіков
31977Премія НАН України
ім. Г.Ф. Проскури.
За цикл робіт "Повітряне охолодження деталей газових турбін."І.Т. Швець,
Є.П. Дибан.
41981Премія НАН України
ім. Г.Ф. Проскури
За монографію «Теплообмін при кипінні»В.І. Толубінський
51983Державна премія УкраїниЗа розробку та впровадження технології монодисперсного гранулювання розплавів у виробництві мінеральних добрив.О.О. Кремньов,
Ю.С. Кравченко,
М.Д. Буцький
61984Державна премія СРСРЗа створення та впровадження в промисловість технології безвідходного виробництва нових видів харчових продуктів.В.Р. Боровський,
Ю.Ф. Снєжкін,
Л.М. Грабов.
71984Державна премія УкраїниЗа розробку та впровадження нової технології виробництва рідкого замінника незбираного молока.А.А. Долінський,
Ю.О. Шурчкова,
Ю.Д. Ніколаєв,
Ю.Г. Паперник
81984Державна премія УкраїниЗа високі результати у соціалістичному змаганні.П.В. Васильківський.
91985Премія НАН України
ім. Г.Ф. Проскури.
За цикл робіт "Оптимізація процесів розпилювального сушіння."А.А. Долінський,
Г.К. Іваницький.
101986Державна премія УкраїниЗа роботу „Теоретичні основи і практичні методи створення ефективних систем теплового захисту високотемпературних двигунів і впровадження їх в енергетичному і транспортному машинобудуванні.”Є.П. Дибан,
М.Н. Страдомський,
Е.Я. Епік,
В.М. Клименко,
Б.Д. Білека,
Є.О. Максімов,
В.О. Асмаловський,
С.М. Чепаскіна,
О.І. Мазур,
В.Ю. Харін.
111987Премія НАН України
ім. Г.Ф. Проскури.
За роботу "Тепло- і масообмін в гірничому масиві та підземних спорудах."О.О. Кремньов,
В.Я. Журавленко
121990Премія НАН України
ім. Г.Ф. Проскури
За цикл робіт «Методи фізичного і математичного моделювання геотермальних родовищ та енергоустановок»О.Г. Тарапон,
А.В. Шурчков
131991Премія НАН України
ім. Г.Ф. Проскури.
За цикл робіт "Термогазодинаміка потоків у полях відцентрових масових сил."А.А. Халатов.
141994Державна премія УкраїниЗа цикл наукових праць „Промислова кристалізація цукрози.”І.Г. Бажал.
151995Премія НАН України
ім. Г.Ф. Проскури.
За цикл робіт "Дослідження в галузі гірничої теплофізики."О.Н. Щербань,
В.П. Черняк.
161997Державна премія УкраїниЗа роботу „Створення і впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання на основі принципу дискретно-імпульсного введення енергії.”А.А. Долінський,
Ю.О. Шурчкова,
О.А. Корчинський,
Г.К. Іваницький,
Ю.С.Кравченко,
В.О. Кремньов,
Б.І. Басок,
Б.М. Процишин,
О.Ф. Нємчин,
А.П. Гартвиг.
171998Премія НАН України
ім. В.І. Толубінського.
Цикл робіт "Теплофізика двофазних середовищ."А.А. Долінський.
182001Премія Президентів
академій наук України, Білорусі та Молдови
За роботу “Створення ефективних технологій переробки рослинної сировини на основі фізико-хімічних впливів на тепломасоперенос і властивості гетерогенних термолабільних середовищА.А. Долінський,
Ю.Ф. Снєжкін,
Р.Ш. Вайнберг
192002Премія НАН України
ім. В.І. Толубінського.
Цикл робіт "Термогазодинаміка вихрових і закручених потоків."А.А. Халатов,
І.І. Борисов,
Н.В. Костенко.
202004Державна премія УкраїниТехнології та обладнання для комплексної модернізації виробництва та постачання теплоти.А.А. Долінський,
Т.Г. Грищенко,
О.І. Сігал,
Л.В. Декуша,
Л.Й. Воробйов.
212004Державна премія УкраїниРозробка і впровадження комплексу дальньої радіотехнічної розвідки стратегічного призначення „Кольчуга”.О.Ф. Нємчин
222005Премія імені академіка О.В. Ликова НАН БілорусіЗа цикл робіт „Теоретичні і експериментальні методи дослідження процесів теплопровідності сушіння і їх використання в промислових теплотехнологіях.”А.А. Долінський
232006Державна премія УкраїниЗа роботу „Створення та впровадження прогресивних технологій і ефективного обладнання. Отримання нових функціональних оздоровчих харчових продуктів.Ю.Ф. Снєжкін,
К.Д. Малецька
242006Премія НАН України
ім. В.І. Толубінського
Цикл робіт "Дослідження динаміки тепломасопереносу, фазових перетворень та усадки при сушінні колоїдних капілярно-пористих тіл з метою створення енергозберігаючих технологій."Ю.Ф. Снежкін,
М.І. Нікітенко,
Н.М. Сорокова
252009Премія НАН України
ім. В.І. Толубінського
За цикл робіт «Теплообмін та гідрродинаміка гетерогенних потоків»Б.І. Басок,
А.О. Авраменко,
А.І. Накорчевський
262010Державна премія УкраїниРозробка спеціального призначення А.А. Халатов
272010Премія імені академіка О.В. Ликова НАН Бєларусіза цикл робіт «Дослідження процесів горіння і тепломасопереносу в складних термогазодинамічних умовах шляхом їх моделювання і ідентифікації».А.А. Халатов в складі міжнародного колективу
282010Премія Президентів
академій наук України, Білорусі та Молдови
за роботу “Розробка високоефективних технологій утилізації теплових викидів об’єктів комунальної і промислової енергетики” Н.М. Фіалко,
Г.О. Пресіч,
Р.О. Навродська в складі авторського колективу
292012Премія імені академіка
О.В. Ликова НАН Білорусі
за цикл робіт «Енерго- та ресурсозбереження в процесах сушки: теорія і практика».Ю.Ф. Снєжкін в складі міжнародного авторського колективу
302013Державна премія УкраїниЗа роботу «Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва»Н.М. Фіалко,
В.Г. Прокопов в складі авторського колективу
312014Державної премії України в галузі науки і технікиза роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями»А.О. Авраменко в складі авторського колективу
322017Премія НАН України ім. Г.Ф. Проскури За серію робіт "Інформаційно-вимірювальні методи та технології моніторингу об’єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії" В.П. Бабак,
Л.В. Декуша,
Л.Й. Воробйов
332020Державної премії України в галузі науки і технікиЗа роботу «Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива»Ж.О. Петрова,
Г.Г. Гелетуха,
Д.М. Корінчук ,
Т.А. Желєзна
в складі авторського колективу

返回顶部