ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДЕФОРМАЦІЇ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТОЧІННІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ МЕТОДІВ ОХОЛОДЖЕННЯ

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТОЧІННІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ МЕТОДІВ ОХОЛОДЖЕННЯ

Розвиток сучасного машинобудування супроводжується освоєнням нових конструкційних, жароміцних і зносостійких сталей і сплавів з високими властивостями міцності. Механічна обробка таких матеріалів супроводжується виникненням термічних деформацій, які призводять до спотворення розмірів деталі після точіння (рис1).

27-8

Рис.1. Виникнення температурної похибки розмірів деталі Drt після точіння

 Розробка оптімальної схеми розрахунково-експериментального підходу до прогнозування температурних полів (рис.2) и деформацій деталей при точінні з використаних різніх методів охолодження дозволяє управляти точністю точіння шляхом вибору методу охолодження і (або) корекції руху різця. Застосування запропонованої моделі и методик забезпечення ее адекватності є базою НЕ тільки для прогнозування теплових деформацій деталі та забезпечення заданої точності деталей при точінні, а такоже базою для керування тепловими деформаціями и вироблення законів корекції руху різця при точінні.

27-9

Рис. 2. Температурне поле деталі в процесі різання

Вперше розроблені фізична, математична і комп’ютерна моделі розрахунку температурних деформацій при багатопрохідному точении деталей із застосуванням різних видів охолодження.

Публікації:

  1. SukayloA., Kaldos A., Krukovsky P., Lierath F., Pieper H.J., Emmer T., Kundrak J., Bana V. Development and verification of a computer model for thermal distortions in hard turning // Proc. of the international conference on advances in materials and processing technologies (AMPT), Dublin, 2003, p.333-336.
  2. Сукайло В. А., Круковский П. Г., Юрченко Д. Д. Прогнозирование тепловых деформаций при точении детали «солнечный вал» на основе расчетно – экспериментального подхода // Проблемы машиностроения, 2003, т.6, № 4, с. 21-27.
  3. Sukaylo, Krukovsky P., Kundrak J., Emmer T. Numerical modeling of thermal strains in turning with use of different cooling methods // Resanie i instrument. 62? 2002. pp. 119-126.
replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部