ОПТИМІЗАЦІЯ ІНТЕНСИВНОГО СПОСОБУ ВЕНТИЛЯЦІЇ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Проблема
Більше 80% будівель України мають неорганізовану природну систему вентиляції, що часто працює погано. Люди вентилюють приміщення шляхом відкриття балконних дверей, вікон або кватирок. При цьому ступінь та час відкриття можуть бути різними (постійний спосіб – з малою площею отвору або інтенсивний короткочасний спосіб – з великою площею вентиляції приміщення) (рис. 1), ці параметри залежать від звичок та відчуття людини. Підбір часу провітрювання може дозволити економити енергію на опалення приміщення в порівнянні з постійним способом вентиляції.

27-5

Рис. 1. Інтенсивний (ліворуч) та постійний (праворуч) спосіб вентиляції приміщень.

 Пропозиція. За допомогою розробленої CFD-моделі виконані розрахунки по оптимізації інтенсивного способу вентиляції з метою підвищення енергоефективності житлових будівель (рис. 2). Величина економії енергії може досягати 15% в порівнянні з постійною вентиляцією.

27-6

Рис. 2.  Вектори швидкості в приміщенні при інтенсивному способі вентиляції.

В результаті досліджень отримана номограма для інтенсивного способу вентиляції приміщень, що дозволить визначити оптимальний час провітрювання в залежності від розмірів вентиляційних отворів, об’єму приміщення, температурного напору між приміщенням та навколишнім середовищем.

Новизна полягає в створенні номограми, що дозволяє кожній людині, яка бажає заощадити енергію, скористатися цим способом вентиляції з можливістю економії енергії.

Публікації:

  1. Andrii Zakovorotnyi, Olga Tadlia, Pavel Krukovsky Energy Efficiency of Short-Term Natural Room Ventilation // Proceedings of REHVA Annual Conference 2015 “Advanced HVAC and Natural Gas Technologies” Riga, Latvia, May 6 – 9, 2015, р. 201-205. https://journals.rtu.lv/index.php/AHNGT/article/view/rehvaconf.2015.029/700
  2. Круковский П.Г., Тадля О.Ю., Метель М.А. Влияние режимов вентиляции  помещения  на экономию энергии на отопление // Промышленная теплотехника. – 2013. – Т. 35, №3. – С. 39-43.
replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部