АНАЛІЗ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕЧІЇ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОГО МАСЛА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

 Проблема. Необхідність визначати рівні температур найбільш нагрітих точок (ННТ) обмоток, як найважливіший фактор забезпечення надійності та довговічності трансформаторного обладнання за допомогою ефективного відведення частини енергії, що виділяється в процесі його роботи у вигляді теплоти в основних елементах конструкції. Інженерні методи розрахунку не враховують повною мірою реальні фізичні ефекти, оцінити вплив яких можна тільки за допомогою моделювання процесів течії та теплообміну в трансформаторі.

 Пропозиція вирішення проблеми. За допомогою розроблених CFD-моделей проведено аналіз гідродинамічних та температурних полів в бобінах та каналах охолодження фрагментів обмоток трансформатору з природною системою охолодження. Результатами встановлено, що течія охолоджуючої діелектричної рідини в об’ємі баку силового трансформаторного обладнання має складний нерівномірний характер, неоднорідна в різних місцях досліджуваної області рішення та залежить від сукупності режимних та конструктивних параметрів системи (рис. 1-2).  

 27-11  2712
Рис. 1. Поле швидкостей в даній моделі обмотки трансформатору Рис. 2. Лінії течії в області рішення

В результаті аналізу отриманих результатів показано, що при певних умовах в вертикальних та горизонтальних каналах трансформаторів виникають стійкі когерентні структури. Це свідчить про те, що в даному випадку можливе виникнення її певної впорядкованості та самоорганізації.

Розроблені CFD-моделі дозволяють визначити не тільки значення температур найбільш нагрітих точок обмоток, а й їх локалізацію, що не дозволяють досить обґрунтовано розраховувати існуючі інженерні методи розрахунку.

 Роботи виконувались для:

  1. НАН України – Розробка та використання тривимірних моделей у спряженій постановці для аналізу і оптимізації систем охолодження трансформаторів.
  2. НАН України – Дослідження гідродинаміки та теплообміну в’язких рідин в мініканалах систем охолодження силових трансформаторів.
  3. ПАТ Запоріжтрансформатор – Розробка методики чисельного моделювання нагріву котушкових обмоток масляних трансформаторів.
  4. ПАТ Запоріжтрансформатор – Розробка моделі обмотки для визначення температури найбільш нагрітої точки шунтувальних реакторів 110 МВАр/800кВ, 80 МВАр/800кВ, 63 МВАр/800кВ.

 Публікації:

  1. Яцевский В.А., Круковский П.Г. Гидродинамические особенности течения и теплообмена во взаимосвязанных каналах силовых масляных трансформаторов // Доклады НАН Украины – 2012. – № 9. – С. 72-78.
  2. Яцевский В.А., Круковский П.Г. Особенности гидродинамики и теплообмена при течении масла во взаимосвязанных каналах катушечных обмоток силовых трансформаторов // Промышленная теплотехника. — 2011.— №2. — С. 24 — 34.

 

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部