ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ТУНЕЛІВ КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

Підвищена вологість тунельного повітря на окремих ділянках тунелів глибокого залягання (рис. а) призводить до виходу з ладу обладнання електричних систем і деградації стінок тунелів.

Рішення проблеми. Зменшення вологості повітря за допомогою оптимального керування системою вентиляції і вибору сприятливих параметрів зовнішнього повітря протягом року, а також визначення оптимальних графіків роботи тунельної вентиляції за допомогою ряду розроблених моделей (рис. b-d), які враховують тепловий стан земляного масиву навколо тунелів, параметри зовнішнього повітря, конденсацію та випаровуванням вологи і параметри енергетичного обладнання. Це дозволило провести визначити оптимальний графік роботи системи тунельної вентиляції впродовж року. Адекватність моделей забезпечується використанням періодичних вимірювань температури, вологості і швидкості повітря в тунелях.

а

b

 

c

d

Комерційна пропозиція.

Розробка та застосування моделей для пошуку шляхів оптимальної роботи системи вентиляції і допоміжного обладнання для забезпечення необхідних параметрів стану об‘єкту. Адаптація і інтеграція розроблених моделей в систему оптимального керування об‘єктом.

 Публікації:

  1. Розрахунково-експериментальний аналіз і прогнозування термогазодинамічного і вологісного станів підземних тунелів: монографія / Круковський П.Г., Дейнеко А.І., Дядюшко Є.В., Скляренко Д.І.; Під ред. П.Г. Круковського, А.І. Дейнеко / Київ, ТОВ ”Франко Пак”, 2020. –141с. ISBN 978-966-97896-8-6.
  2. Круковський П.Г., Дейнеко А.І., Дядюшко Є.В. Аналіз ефективності методів осушення тунельного повітря метрополітену при розташуванні обладнання в обвідних ходках / Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, 2020, вип. 190, с. 13-26. (doi: https://doi.org/10.18664/1994-7852.190.2020.213923).
  3. Круковський П.Г., Тадля О.Ю., Дейнеко А.І., Скляренко Д.І., Олійник В.С. Моделювання тепловологісного стану тунелів Київського метрополітену // Електронне моделювання, 2019, No3, Т.41, с. 105-118. (doi: https://doi.org/10.15407/emodel.41.03.105).
  4. Круковский П. Г., Дейнеко А. І., Дядюшко Є. В., Скляренко Д. І. Термогазодинамічний станів тунелів метрополітенів / LAP Lambert Academic Publishing, 2021, 148 с. (4,65 обл.-вид.арк), 100 екз. -ISBN-13: 978-620-4-72841-4, ISBN-10: 6204728415, EAN: 9786204728414. https://www.amazon.com/-/es/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/dp/6204728415
返回顶部