НОВОСЕЛЬЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

novoselcevПровідний науковий співробітник відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики НАН України.

Вчений у галузі моделювання в енергетиці, член-кореспондент Національної академії наук України (2006 р.), доктор технічних наук (1992 р.).

Народився 5 жовтня 1948 р. Без відриву від виробництва закінчив у 1972 році вечірній факультет Київського політехнічного інституту за фахом “Автоматика і телемеханіка”, а в 1977 р. — аспірантуру Інституту електродинаміки НАН України. У Національній академії наук України працює з 1968 р., спочатку на робочих і інженерних, а з 1980 р. – на наукових посадах: з 2004 р. – завідуючий відділу економічного та нормативно-правового регулювання в енергетиці Інституту загальної енергетики НАН України, у 2006-2008 рр. – заступник директора Інституту з наукової роботи.

О.В. Новосельцев є відомим вченим в галузі моделювання в енергетиці. Коло його наукових інтересів охоплює електроенергетику, комунальну теплоенергетику, житлово-комунальний сектор, електротехніку та промислову електроніку. Він є одним з засновників нового наукового напряму економіко-математичного моделювання та прогнозування в енергетиці за умов ринкових відносин. До його наукових досягнень в цій сфері відносяться нові підходи щодо визначення цінової рівноваги попиту та пропозиції за умов недосконалої і монополістичної конкуренції в енергетиці, моделі прогнозних розрахунків обсягів і відповідних економічно обґрунтованих оцінок вартості енергопродуктів, механізми заохочувального регулювання та економічного стимулювання діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу до підвищення енергоефективності та енергозбереження. Ним розвинена енергетична теорія нелінійних електричних систем з вентилями, запропоновані принципи побудови енергобалансів в нестаціонарних електричних колах і системах на основі спряженої симетрії в гільбертовому просторі, розроблено кінематичні моделі руху та побудовано теорію параметричного синтезу автономних інверторів на цій основі, розроблено схемні та конструктивні рішення різних типів перетворювальних пристроїв та систем, у тому числі на основі принципово нових досягнень в галузі низько – та високотемпературної надпровідності.

За результатами проведених наукових досліджень опубліковано 6 монографій, 14 препринтів, понад 140 наукових статей та доповідей на міжнародних конференціях в США, Японії, Франції, Німеччині, Канаді, Угорщині, Болгарії, Польщі, отримано 62 авторських свідоцтва на винаходи.

Має більше 10 років стажу викладацької роботи на посаді професора кафедри у Національному технічному університеті «КПІ» та в Державному університеті технологій і дизайну. Під керівництвом О.В. Новосельцева захищено п’ять кандидатських дисертацій.

Для наукових досліджень О.В. Новосельцева є притаманним міждисциплінарний характер, практична спрямованість та завершеність, доведення результатів досліджень до впровадження. Тільки за роки незалежності країни ним виконані інвестиційні проекти „під ключ” на суму біля 2 млн. доларів США, а розроблені ним муніципальні механізми економічного стимулювання енергозбереження затверджені сесіями міських рад і працюють в п’яти містах України. За міжнародними проектами він співпрацював: з Датським технологічним інститутом в рамках проекту по створенню Енергетичного центра ЄС в Києві; з американською компанією Хаглер Байі, де приймав безпосередню участь у створенні оптового ринку електричної енергії в Україні; був членом робочої групи з підвищення енергоефективності та енергозбереження міждержавної комісії Україна – США; має нагороду Асоціації інженерів-енергетиків США в категорії „Найкращий міжнародний енергетичний проект”.

 

返回顶部