ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИМ РЕЖИМОМ В ЖИТЛОВИХ ТА ОФІСНИХ БУДІВЛЯХ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ

 Проблема. Оптимальне керування тепловим режимом будівлі з метою отримання максимальної економії енергії на опалення (наприклад, в періоди відсутності людей) можна здійснювати за допомогою індивідуального теплового пункту (ІТП), а для приміщень – за допомогою програматорів / терморегуляторів, в яких вручну задаються моменти вмикання та вимикання системи опалення. Проблема полягає в тому, що не можна передбачити оптимальний момент включення системи опалення кожного дня, тому що він залежить від поточної температури навколишнього середовища, запасу потужності системи опалення, поточного теплового стану будівлі і його теплоінерційності.

Пропозиція вирішення проблеми. Розробка та використання адекватних моделей теплового режиму будівель та приміщень дозволяє здійснювати оптимальне управління тепловим режимом будівлі з метою отримання максимальної економії енергії в житлових та офісних будівлях. Підвищення енергоефективності будівель досягається шляхом розробки оптимального алгоритму управління роботою системи опалення будівлі на основі вимірювання температури навколишнього середовища, температури повітря в необхідних приміщеннях, використанням теплової моделі цієї будівлі, яка може самоналаштовуватися та дозволяє визначати індивідуальний момент увімкнення системи опалення приміщень при забезпеченні комфортних умов в періоди присутності людей в будівлі та максимально заощаджувати теплову енергію.

Розроблений алгоритм перевірений на адміністративній будівлі з низькою енергоефективністю (рис. 1), що дозволяє досягти економію енергії на його опалення до (4…5)%, при дотриманні нормованої температури в приміщенні у робочий час (рис. 2).

 27-3

Рис. 1. Система управління тепловим режимом будівлі: ліворуч – ІТП, в центрі – модель об’єкта, праворуч – будівля.

27-4

Рис. 2. Залежність температури повітря в приміщеннях від часу при оптимальному управлінні тепловим режимом будівлі.  

Розроблений алгоритм може бути реалізований у вигляді програми для комп’ютеризованої системи управління опаленням будівлі, або використаний в удосконалених програматорах.

 Комерційна пропозиція.

Удосконалення алгоритму роботи існуючих програматорів / терморегуляторів, за рахунок чого досягається більша економія енергії.

 Публікації:

  1. Круковский П. Г., Тадля О. Ю., Метель М. А.,Скляренко Д. И. Методическое обеспечение способа экономии энергии за счет периодического снижения температуры воздуха в помещении // Промышленная теплотехника. – 2014. – Т. 36, №1. – С. 50-58.
  2. Круковский П.Г., Тадля О.Ю., Заковоротный А.И., Дейнеко А. И., Скляренко Д. И.Некоторые пути снижения энергозатрат зданий путем регулирования теплопотребления // Промышленная теплотехника. – 2016. – Т. 38, №1. – С. 62-67.
返回顶部