ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

ЗА 2009-2014 рр., 2015р.,2016р.

    2009-2014 рр. 2015 р. 2016 р.
I

 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ:

Загальна кількість виконаних робіт

з них впроваджено

 

 

838

253

 

 

105/43

34

 

 

111

40

ІІ

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті

Статті в наукометричних журналах

Монографії

 

понад 1100

понад 325

33

 

175

27

5

 

309

85

17

ІІІ

 

ЦИТУВАННЯ:

Найвищий індекс цитування провідних вчених (scholar)

Найвищий індекс цитування провідних вчених (scopus)

 

 11

 

9

 

 13

 

12

 

 16

 

12

ІV ПАТЕНТИ:

Отримано патентів

Присвоєно звання «Винахідник року Національної академії наук України»

 

154

 

3 чол.

 

23

 

1чол.

 

34

 

1 чол.

V ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Журнал “Промышленная теплотехника”

Журнал “Кераміка: наука і життя”

 

41 номер

24 номери

 

7 номерів

4 номери

 

6 номерів

4 номери

VI ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ:

докторських дисертацій

кандидатських дисертацій

 

8

37

 

1

2

 

2

8

VIІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Організовано та співорганізовано міжнародних наукових конференцій

 

 39

 

 4

 

 7

VIII ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Брали участь у

у т.ч. присвяченим потребам армії

Отримано дипломів і грамот

 

50 виставках

3

51

 

6 виставках

3

6

 

6 виставках

2

9

IX

 

НАГОРОДИ:

у т.ч. Державна премія України в галузі науки і техніки

Премія Президента України для обдарованої молоді

Премія Верховної Ради України для обдарованої молоді

5

 3

 

1

 

1

3

 1

 

1

 

1

1

 –

 

1

 

X

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

Навчання в школі підвищення кваліфікації («Теплофізична школа») (с. Соколовка) в середньому за рік

 

 

125 чол.

 

 

125 чол.

 

 

138 чол.

XI ДАНІ ПРО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

Кількість співробітників до 35 років

 

 

 

Отримують стипендії Президента України

Отримують стипендії Президента НАН України

 25% від загальної кількості співробітників

 

 

 

3

 

3

25% від загальної кількості співробітників

 

 

 

3

 

3

 28% від загальної кількості співробітників

 

 

 

4

 

4

XІІ

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

КІМНАТАМИ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ

 

45 чол.

 

45 чол.

 

36 чол.

II Експериментальних стендів та діючих установок 74 74 74
XIV Виступи (на телебаченні, на радіо, інтерв`ю для преси) 116 13 14

 

 Завантажити звіт

返回顶部