ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

ЗА  2015р.,2016р.,2017р.

    2015 р. 2016 р. 2017 р.
   I

 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ:

Загальна кількість виконаних робіт

з них впроваджено

 

 

 

 

105/43

34

 

 

 

 

111

40

 

 

 

 

ІІ

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті

Статті в наукометричних журналах

Монографії

 

175 

27

 

5

 

309

85

 

17

 

319

81

 

8

ІІІ

 

ЦИТУВАННЯ:

Найвищий індекс цитування провідних вчених (scholar)

Найвищий індекс цитування провідних вчених (scopus)

 

 13

 

12

 

 16

 

12

 

 17

 

14

ІV ПАТЕНТИ:

Отримано патентів

Присвоєно звання «Винахідник року Національної академії наук України»

23

 

1 чол.

 34

 

1чол.

21

 

 

V ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Журнал “Промышленная теплотехника”

Журнал “Кераміка: наука і життя”

 

7 номерів

 

4 номери

 

номерів

 

4 номери

 

6 номерів

 

4 номери

VI ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ:

докторських дисертацій

кандидатських дисертацій

 

1

 

2

 

2

 

8

 

 

3

 

 

VIІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Організовано та співорганізовано міжнародних наукових конференцій

 

4

 

 7

 

 8

VIII ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Брали участь у

у т.ч. присвяченим потребам армії

Отримано дипломів і грамот

 

6 виставках

3

 

6

 

6 виставках

2

 

9

 

6 виставках

– 

 

6

IX

 

НАГОРОДИ:

 

у т.ч. Державна премія України в галузі науки і техніки

Премія Президента України для обдарованої молоді

Премія Верховної Ради України для обдарованої молоді

Премії Київського міського голови

3

 

 

1

 

 1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

1

 

1

 

1

 

X

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

Навчання в школі підвищення кваліфікації («Теплофізична школа») (с. Соколовка) в середньому за рік

 

 

125 чол.

 

 

138 чол.

 

 

143 чол.

XI ДАНІ ПРО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

Кількість співробітників до 35 років

  

 

Отримують стипендії Президента України

Отримують стипендії Президента НАН України

 

Грант Президента України 

 

 

 

25% від загальної кількості співробітників

 

3

 

3

 

 

 

 

25% від загальної кількості співробітників

 

4

 

4

 

 

 

 

25% від загальної кількості співробітників 

 

1

 

 

 

1

 

XІІ

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

КІМНАТАМИ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ

 

45 чол.

 

36 чол.

 

II Експериментальних стендів та діючих установок 74 74 74
XIV Виступи (на телебаченні, на радіо, інтерв`ю для преси) 13 14  

 

 Завантажити звіт 2017 р.

返回顶部